Tillbaka till Aktuellt
11.10.2022

Finlands pensionssystem kom på femte plats i den internationella jämförelsen Global Pension Index.  Finlands placering förbättrades med två steg från i fjol, när beräkningssättet i jämförelsen ändrades. Pensionsskyddet i Finland utsågs än en gång till världens tillförlitligaste och transparentaste.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. 

Jämförelsen ordnades nu för fjortonde gången och omfattade 44 länder. Ett nytt land som deltog i år var Portugal, som kom på plats 24. Länderna i jämförelsen har hand om sammanlagt mer än fyra miljarder människors pensionsskydd.

Finlands helhetspoäng förbättrades från i fjol, och placeringen steg med två pinnhål till femte plats.

Som bästa pensionssystem i världen valdes Islands system, nu för andra gången. På andra och tredje plats kom Nederländerna och Danmark, som har klarat sig bra i jämförelsen i åratal. 

I fråga om toppländerna var förändringarna från den föregående jämförelsen marginella. Bland toppländerna drog Finland mest nytta av det ändrade beräkningssättet. Den omarbetade poängräkningen i jämförelsen ger länder med starkt inkomstrelaterat pensionsskydd mer tyngd än tidigare.

– De nordiska länderna verkar ha etablerat sig bland tio-i-topp. Danmark och Island tävlar i en egen klass i fråga om systemets hållbarhet. Efter dem kommer Finland, Sverige och Norge med ganska jämna steg, säger utvecklingschef Mika Vidlund på Pensionsskyddscentralen.

Finlands system är enkelt och transparent

I MCGPI-jämförelsen utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och administrationens tillförlitlighet.

Finland fick redan för nionde gången de bästa poängen i hela jämförelsen för tillförlitlighet och transparens i pensionssystemens administration.

Ur den enskildes synvinkel är Finlands system enkelt och transparent. Den intjänade pensionen följer med trots att man byter jobb och det går när som helst att ta reda på hur stor den är genom att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag.

Som utvecklingsobjekt för Finland räknar Global Pension Index bl.a. en förbättring av minimipensionerna, en ökning av hushållens sparande, en höjning av fonderingsgraden för arbetspensionsavgifterna och införande av en möjlighet för makar att dela på intjänad pensionsrätt vid skilsmässa.

Pensionssystemens 5 i topp – Global Pension Index 2022

Placering och landPensionernas tillräcklighet, placeringSystemets hållbarhet, placeringAdministrationens tillförlitlighet, placering
1. Island (84,7)1. (85,8)1. (83,8)7. (84,4)
2. Nederländerna (84,6)3. (84,9)3. (81,9)3. (87,8)
3. Danmark (82,0)6. (81,4)2. (82,5)12. (82,1)
4. Israel (79,8)15. (75,7)4. (81,9)9. (83,2)
5. Finland (77,2)11. (77,5)10. (65,3)1. (93,3)

Läs mer:

Sammanfattning av resultaten (PDF, EN)

Mercer CFA Institute Global Pension Index

Pressmeddelandet har uppdaterats 20.10.2022: I det sista stycket angavs det tidigare felaktigt att förbättring av sysselsättningsgraden bland äldre personer var ett utvecklingsmål. Bland utvecklingsmålen nämns nu i stället införande av en möjlighet för makar att dela på intjänad pensionsrätt vid skilsmässa.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.