Tillbaka till Aktuellt
20.9.2022

Arbetspensionsbranschen vill uppmuntra personer att använda det elektroniska utdraget för att kontrollera uppgifter om sitt tidigare arbete. Under våren och början av sommaren genomförde arbetspensionsbranschen och Skatteförvaltningen ett pilotprojekt med att erbjuda arbetspensionsutdraget via tjänsten MinSkatt.

I experimentellt syfte fick 50 000 personer ett meddelande i MinSkatt som innehöll en länk via vilken det gick att gå till arbetspensionsförsäkrarens elektroniska webbtjänst för att kontrollera sitt eget arbetspensionsutdrag. Arbetspensionsinformationen verkade intressera dem som fick meddelandet. Över hälften av dem som läste meddelandet gick från MinSkatt till arbetspensionsbranschens webbtjänster. 

– Utgående från erfarenheterna är arbetspensionsbranschen villig att fortsätta försöket även nästa år, säger Pensionsskyddscentralens direktör Katri Raatikainen

För att kunna fortsätta med de nästa faserna av försöket behövs en överenskommelse med Skatteförvaltningen. En eventuell fortsättning kan bekräftas senare i år.

Vad är arbetspensionsutdraget?

Arbetspensionsutdraget är ett sammandrag från vilket det går att se hur arbetspensionen tjänas in under arbetslivet. På arbetspensionsutdraget syns utöver inkomsterna också pension som tjänats in för de s.k. oavlönade perioderna, dvs. för förmåner. 

Personer som inte använder de elektroniska webbtjänsterna får arbetspensionsutdraget skickat hem per post med tre års mellanrum. Arbetspensionsutdraget som skickas per post har från och med år 2022 inkluderat inkomstuppgifter om det innevarande året samt de sex föregående åren. Uppgifter om arbete som går längre tillbaka än sex år finns på det elektroniska utdraget i pensionsförsäkrarens webbtjänst. 

Arbetspensionsutdraget ges av den pensionsförsäkrare där arbetet har försäkrats vid slutet av året innan. Om det råder osäkerhet kring vem som är ens pensionsförsäkrare går det att via webbplatsen Arbetspension.fi ta reda på det. Den offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva erbjuder sina kunder främst ett elektroniskt utdrag.

Läs mer:

Arbetspensionsutdraget finns också att få i MinSkatt-tjänsten (14.3.2022 nyhet på Etk.fi)

Arbetspensionsutdraget (Arbetspension.fi) 

Arbetspensionsutdraget ändras – utdraget som kommer per post innehåller endast uppgifter om de senaste åren (pressmeddelande 28.4.2022 på Etk.fi)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.