Tillbaka till Aktuellt
28.4.2022

Arbetspensionsutdraget som skickas per post till dem som arbetar inom den privata sektorn kommer i fortsättningen att endast innehålla uppgifter om de senaste åren. Ett arbetspensionsutdrag med uppgifter om hela arbetshistorien finns att få i pensionsförsäkrarnas e-tjänster.

I arbetspensionsutdraget finns en sammanställning av de anställningar, företagarperioder och förmåner som har gett arbetspensionstillväxt. Dessutom innehåller utdraget en uppgift om hur mycket pension man hittills har tjänat in. Från och med år 2022 innehåller det arbetspensionsutdrag som distribueras per post till dem som arbetar inom den privata sektorn endast uppgifterna om pensionsgrundande arbete och förmåner under det innevarande året och de sex föregående åren. 

Uppgifterna om hela yrkesbanan, också de som är äldre än sex år, kan när som helst kontrolleras genom pensionsförsäkrarnas e-tjänster.  

– Arbetspensionsutdrag har postats sedan år 2008. Det är vettigt att arbetspensionsutdraget som ges på papper innehåller de färska uppgifterna, som mottagaren gärna ska kontrollera noggrant. Att arbetspensionsutdragen blir kortare är också skonsammare för miljön och minskar kostnaderna, säger direktör Katri Raatikainen som ansvarar för registertjänsterna på Pensionsskyddscentralen. 

Ändringen har också försnabbats av kundernas förväntningar och e-tjänsternas utveckling.  

– Användningen av e-tjänster i pensionsärenden har ökat. Människor ser allt oftare på sitt arbetspensionsutdrag på nätet, eftersom det alltid är uppdaterat och tillgängligt när pensionsfrågorna är aktuella för personen. I e-tjänsterna är det också möjligt att erbjuda mångsidiga stödtjänster, t.ex. räknare och kundtjänst. 

Viktigt att kontrollera uppgifterna i arbetspensionsutdraget 

Det är viktigt att regelbundet kontrollera uppgifterna i arbetspensionsutdraget, eftersom den framtida pensionen kommer att räknas utifrån dem.

Pensionsförsäkrarna inom den privata sektorn har enligt lag en skyldighet att på begäran av en person utreda riktigheten hos uppgifterna i personens arbetspensionsutdrag för de sex föregående åren.  

– Uppgifterna på pappersutdraget begränsas i fortsättningen till uppgifterna om dessa senaste år. Äldre uppgifter kan fortfarande kontrolleras i den egna arbetspensionsförsäkrarens e-tjänst. Beträffande dem ska personen utöver begäran om utredning lägga fram bevis på uppgifter som saknas, säger Raatikainen.   

Ändringarna av arbetspensionsutdraget gäller inte de arbetspensionsutdrag som ges av Keva, pensionsanstalten för den offentliga sektorn. Till anställda inom den offentliga sektorn skickas arbetspensionsutdrag till en åldersklass årligen, och utdraget innehåller uppgifterna om hela yrkesbanan. Alla anställda inom den offentliga sektorn kan när som helst kontrollera sitt arbetspensionsutdrag elektroniskt.  Utredningsskyldigheten har inte en tidsgräns på sex år såsom inom den privata sektorn.  

Postningen av arbetspensionsutdrag år 2022 

Arbetspensionsutdraget ges av den pensionsförsäkrare där arbetet har försäkrats vid utgången av året innan. Om arbetet har upphört tidigare ges arbetspensionsutdraget av den pensionsanstalt som senast försäkrat personen. Arbetspensionsutdrag ges till 18–67-åringar som har arbetat i Finland och varit försäkrade enligt arbetspensionslagarna.

Pensionsanstalterna inom den privata sektorn skickar arbetspensionsutdragen med tre års mellanrum per brev till personer som bor i Finland och som inte tidigare har valt e-utdraget som sin primära tjänst. År 2022 skickas arbetspensionsutdraget till dem som är födda i januari-april och dem som närmar sig pensionsåldern. Utdragen postas från och med maj till slutet av året.  

Den offentliga sektorns pensionsanstalt Keva skickar i år arbetspensionsutdrag till dem som är födda år 1964. Keva postar arbetspensionsutdraget till dem som inte har sett på sitt arbetspensionsutdrag i e-tjänsten. De som har valt en papperslös tjänst får inte heller utdraget per post. 

Man kan se och välja det elektroniska arbetspensionsutdraget i sin egen arbetspensionsförsäkrares e-tjänst. Om man inte är säker på var man är arbetspensionsförsäkrad, kan man gå till webbplatsen Arbetspension.fi där man blir styrd till sin egen arbetspensionsförsäkrares e-tjänst.  

Läs mer:
Läs mer om arbetspensionsutdraget och logga in på ditt elektroniska utdrag (Arbetspension.fi)

Foto: Karoliina Paatos

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.