Tillbaka till Aktuellt
18.12.2023
Foto: Karoliina Paatos

I årets andra nummer av tidskriften Arbetspension diskuteras framtidsfrågorna för pensionerna bl.a. utgående från demografi och investeringar. Här ett axplock:

Pasi Saukkonen har forskat i befolkningen med utländsk bakgrund och förundrar sig över hur lättvindigt och onyanserat beslutsfattarna talar om invandringen. Han kritiserar också regeringens invandringspolitik.

– De som flyttar till Finland, ofta familjer, är en heterogen grupp med olika behov. Simplifieringen skadar den arbetsrelaterade invandringen och integrationen, säger Saukkonen i en intervju i tidningen.

Det är en brännande framtidsfråga hur många barn det föds, för pensionssystemet och hela samhället. På mittuppslaget åskådliggörs dagens födelsetal.

För att våga bilda familj borde unga människor kunna känna trygghet i samhället. I kolumnspalten reflekterar kulturjournalisten Otto Ekman över samhällskontraktets tillstånd.

Rättvisan mellan generationerna debatterades också på årets Arbetspensionsdag av journalisten Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat, och pensionärsorganisationen Eläkeliittos ordförande Raimo Ikonen.

Mera risktagning i aktieplaceringar har föreslagits som ett sätt att dämpa framtida behov att höja pensionsavgifterna. Placeringsdirektörerna Ari Huotari från Keva och Kari Vatanen från Veritas och avdelningschef Ismo Risku från Pensionsskyddscentralen diskuterar frågan i tidningen.

Vad berättar Mercer-resultaten?

Finlands sätt att ordna med pensioner visade sig redan för tionde gången som det tillförlitligaste och transparentaste i den internationella Mercer-jämförelsen. Vad gäller systemets finansiella hållbarhet och pensionernas tillräcklighet har vi ännu en bit att gå jämfört med toppen. Specialsakkunnig Mika Vidlund berättar vad som gömmer sig bakom Mercer-resultaten.

E-tidningen på www.tyoelake-lehti.fi

Tidningen i pdf-form i webbarkivet Julkari.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.