Tillbaka till Aktuellt
9.4.2019

Brister med arbetspensionsförsäkringen förekommer inom alla branscher Inom byggbranschen verkar det ändå vara vanligare än annanstans. Det framgår av en kundklassificering som Enheten för utredning av grå ekonomi gjort.

Utgående från en kundklassificering som Enheten för utredning av grå ekonomi gjort är den mest typiska kunden hos Pensionsskyddscentralens övervakning ett etablerat företag inom byggnadsbranschen som funnits i mer än tio år och har verksamhet i Nyland. Av de brister som påträffades vid övervakningen av arbetspensionsförsäkringen fanns 23 procent hos företag inom byggbranschen.

Byggnadsentreprenader styckas ofta i mindre helheter och genomförs som underleveranser där de mindre helheterna bildar en kedja. Utnyttjande av utländsk arbetskraft är typiskt inom branschen. Av dessa skäl är byggbranschen en typisk riskbransch för grå ekonomi.

Med tanke på inriktningen av övervakningen bör man ändå beakta att det inom alla branscher finns företag som sköter arbetspensionsförsäkringen bristfälligt. Det kan vara fråga om oavsiktliga fel vid försäkringen, men ibland kan det också handla om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Problemen hopar sig

Arbetsgivare som har brister i pensionsförsäkringen har också ofta brister i skattebetalningarna. Bland de företag som blivit föremål för närmare övervakning har andelen företag med skatteskulder tidigare år varierat mellan 32 och 55 %. I fjol hade 41 % skatteskulder. En del arbetsgivare som PSC övervakat hade också aktuella utsökningsärenden (17 %).

Kundklassificeringen gäller arbetsgivare hos vilka PSC har uppdagat brister i arbetspensionsförsäkringen. Enheten för utredning av grå ekonomi gör upp statistikbaserade kundklassificeringar som stöd för planeringen och inriktningen av arbetet mot grå ekonomi.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.