Tillbaka till Aktuellt
23.4.2019

Från och med slutet av mars beviljar Estland A1-intyg endast elektroniskt till arbetstagare som åker från Estland för att arbeta i andra EU-länder. Dessa intyg avviker från tidigare på så sätt att de inte innehåller underskrift eller stämpel av den som beviljat intyget.

Estland skickar inte heller pappersblanketter till de sökande, utan de styrs direkt till en e-tjänst.

– De A1-intyg som Estland tidigare beviljade hade underskrift och bläckstämpel, men nu har Europeiska unionen godkänt helt elektroniskt beviljade intyg utan underskrift och stämpel, berättar Marle Trufanova sakkunnig vid Estlands socialförsäkringsmyndighet (Sotsiaalkindlustusamet).

– Vi i Estland har alltså slutat att stämpla och underteckna A1-intyg. Vi skickar inte heller pappersblanketter till de sökande, utan blanketterna går enkelt att hitta och fylla i på nätet, tillägger hon.

– Om den sökande har problem med den elektroniska ansökningsblanketten ger vi förstås hjälp, lovar Trufanova.

A1 intygar att personen omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet

En person som arbetar som utsänd arbetstagare i ett annat EU-land ska ha ett A1-intyg som är beviljat i utgångslandet. Intyget påvisar att personen omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet och alla socialförsäkringsavgifter betalas till arbetstagarens utgångsland, dvs. det land som beviljat intyget.

Även i de fall där personen arbetar regelbundet i flera EU-länder ska han eller hon ha ett A1-intyg som är beviljat i bosättningslandet. Också i dessa fall betalas socialförsäkringsavgifterna bara till ett land, även om arbetsländerna är två eller flera.

Med hjälp av A1-intyget kan arbetstagaren i arbetslandet (till exempel på en byggarbetsplats) visa att han eller hon omfattas av den sociala tryggheten i utgångslandet och inga dubbla avgifter tas ut. Alla arbetsgivare betalar socialförsäkringsavgifterna endast till det land som anges på A1-intyget.

Ansökningsblanketter finns på webbplatsen Eesti.ee:

Närmare information från socialförsäkringsmyndigheten i Estland:

  • I problemfall ta kontakt direkt med Estland per e-post
    info(at)sotsiaalkindlustusamet.ee eller besök ett serviceställe i Estland.
  • Närmare information om att ansöka om A1-intyget i Estland.

I Finland ger Pensionsionsskyddscentralen anvisningar om A1-intyget:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.