Tillbaka till Aktuellt
25.4.2023

Den ålder då finländare planerar att gå i pension har höjts i samma takt som den lägsta åldern för ålderspension efter pensionsreformen år 2017. I många andra länder har människornas planer angående pensionering hållits nästan oförändrade trots pensionsreformer.

I Finland kan det att människor planerar att gå i pension senare förklaras av deras kunskaper om pensionsreformen, eftersom det ordnades en omfattande informationskampanj om 2017 års pensionsreform. I arbetsmiljöundersökningen år 2018, som användes som material i undersökningen, kände mer än 80 procent av svararna i åldern 50–62 år till sin egen pensionsålder.

Information om pensionsreformen spreds t.ex. via webbplatsen Pensionsreformen.fi, infoblänkare i tv och personliga brev. Reformen och den successiva höjningen av pensionsåldern behandlades också mycket i medierna.

Kommunikationen började genast när det år 2014 hade avtalats om reformen och fortsatte kraftigt också åren 201–2017, kring den tidpunkt då reformen trädde i kraft.

– Finländarna verkar vara väl medvetna i synnerhet om hur den lägsta pensionsåldern höjs och de kan planera sin pensionering utifrån rätt information, skriver nationalekonomen Satu Nivalainen i sin färska forskningsartikel.

Den planerade pensionsåldern steg med nästan två år på tio år

År 2018 planerade löntagare i Finland att gå i pension vid 64 års och 7 månaders ålder i genomsnitt, medan motsvarande ålder år 2008 var 62 år och 8 månader. I Finland ger den planerade pensionsåldern en ganska korrekt bild av den ålder då människor verkligen går i pension.

I många andra länder där det har gjorts pensionsreformer har den planerade pensionsåldern förändrats bara litet eller inte alls.

– I olika länder skulle det gå att öka allmänhetens kunskaper om pensionsreformer genom att sprida lättfattlig information i olika kanaler och erbjuda medierna infopaket och utbildning, såsom det gjordes i Finland, säger Nivalainen.

Forskningsartikel: Retirement Intentions and Increase in Statutory Retirement Age: 2017 Pension Reform and Intended Retirement Age in Finland on julkaistu Journal of Aging and Social Policy -lehdessä.

Läs mer:

Löntagarna planerar att gå klart senare i pension – varannan vill bli pensionerad tidigast vid 65

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.