Tillbaka till Aktuellt
26.3.2024
Kuva: Karoliina Paatos

Arbetspensionsutdraget skickas per post tre år från det att mottagaren senast fått det per post eller från det att hen senast loggat in för att se arbetspensionsutdraget i en e-tjänst. De som valt att alltid få utdraget på nätet har ökat kraftigt, nästan 30 procent på ett år.

På arbetspensionsutdraget kan man kontrollera hur mycket arbetspension man redan har tjänat in och att man har tjänat in pension för alla olika arbetsinkomster och förmåner. Beroende på ålder och arbetspensionsanstalt ser en del också sin pensionsålder och en uppskattning av hur stor pensionen kommer att bli.

I e-tjänsten kan man också välja om man endast vill ha utdraget i elektronisk form. Under det senaste året har klart fler valt att endast få utdraget elektroniskt. I mars i fjol var antalet ca 675 000 och i mitten av mars i år var det redan ca 870 000.

Mer omfattande uppgifter i arbetspensionsutdraget på nätet

Man kan kontrollera sitt arbetspensionsutdrag när som helst på webbplatsen Arbetspension.fi eller via sin arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Arbetspensionsutdraget i e-tjänsten innehåller mer information än det utdrag som skickas per post. På arbetspensionsutdraget på nätet syns till exempel personens hela arbetshistoria, när det på utdraget som sänds per post bara i regel syns inkomstuppgifter för det innevarande året och de sex föregående åren.

I och med att allt fler kontrollerar sitt arbetspensionsutdrag på nätet uppstår inbesparingar inom arbetspensionssystemet, eftersom utskrifts- och postkostnaderna för arbetspensionsutdragen minskar. År 2023 sändes ca 775 000 pappersutdrag per post.

Pensionsskyddscentralen fortsätter med att öka kännedomen om arbetspensionsutdraget på nätet med en kampanj på sociala medier under våren. 

Närmare:
Planerare Eija Pahkala, Pensionsskyddscentralen 029 411 2181, fornamn.efternamn(at)etk.fi

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.