Tillbaka till Aktuellt
3.1.2024

Arbetspensionsutdraget skickas i fortsättningen per post tre år från det att en person senast fått det skickat till sig eller från det att en person senast loggat in för att se arbetspensionsutdraget i en e-tjänst. Ändringen trädde i kraft vid ingången av år 2024.

Till i Finland bosatta personer som tjänat in inkomster har arbetspensionsutdraget hittills skickats per post vart tredje år. De som har fått arbetspensionsutdragen ett visst år har i praktiken valts utgående från födelsemånaden (ett år de födda i januari-april, nästa år maj-augusti och det tredje september-december). 

Vid postningen av arbetspensionsutdraget har det tidigare gått att utesluta de arbetstagare som har sett sitt arbetspensionsutdrag i via nätet redan tidigare under postningsåret i fråga. Men då har pappersutdraget kunnat komma redan genast följande år, även om personen året innan loggat in för att se utdraget elektroniskt. Det kommer inte att ske i fortsättningen. 

På den privata sektorn har arbetspensionsutdraget postats från och med år 2008. Arbetspensionsutdraget skickades till en början årligen men från och med år 2012 vart tredje år. Den offentliga sektorns arbetspensionsanstalt Keva har i regel utfärdat arbetspensionsutdraget endast elektroniskt.

Arbetspensionsutdraget sänds för första gången till åldersklassen som fyller 20 år.

Informationen behändigt tillgänglig på nätet, går också att be om att få utdraget per post

– Syftet med förändringen som gjorts nu är att uppmuntra människor att granska sitt arbetspensionsutdrag regelbundet på nätet. Utdraget på nätet är innehållsmässigt också betydligt utförligare. Det går att kontrollera arbetspensionsutdraget när som helst på webbplatsen Arbetspension.fi eller via sin arbetspensionsanstalts e-tjänst, säger Pensionsskyddscentralens direktör Katri Raatikainen

Det går ändå att få arbetspensionsutdraget per post också i fortsättningen genom att särskilt begära det. På nätet går det också att välja att endast få utdraget elektroniskt. Om personen har valt endast det elektroniska utdraget, skickas pappersutdraget endast om personen inte har sett det elektroniska utdraget på fyra år.

Arbetspensionsutdraget på nätet har utförligare uppgifter

På arbetspensionsutdraget ser man beloppet på den pension som hittills tjänats in och kan man kontrollera att pension har tjänats in för alla olika inkomster. Beroende på personens ålder och arbetspensionsanstalt ser en del också sin pensionsålder eller en uppskattning av beloppet på den framtida pensionen på sitt utdrag. 

I arbetspensionsanstaltens e-tjänst får kunden i sitt bruk ett brett utbud av information, som är mera omfattande än i arbetspensionsutdraget som sänds per post. På arbetspensionsutdraget på nätet syns till exempel personens hela arbetshistoria, när det på utdraget som sänds per post bara i regel syns inkomstuppgifter för det innevarande året och de sex föregående åren. Dessutom har kunderna möjlighet att i e-tjänsten prova olika räknare och få pensionsuppskattningar om olika situationer. 

– Användningen av arbetspensionsbranschens e-tjänster har ökat rejält på några år och fortsätter att göra så. Det är fint att arbetstagarnas kännedom om sitt eget pensionsskydd samtidigt ökar. En större användning av e-tjänster innebär också betydliga kostnadsinbesparingar för arbetspensionssystemet, eftersom kostnaderna för att skriva ut och posta arbetspensionsutdragen går ner, säger direktör Katri Raatikainen.

Nära en miljon pappersutdrag sänts ut årligen

År 2022 sändes ca 850 000 stycken pappersutdrag per post. I fjol var antalet inloggningar för att kontrollera det elektroniska utdraget 700 000. Siffran anger inte personantalet, eftersom samma person har kunnat loggat in för att se sitt arbetspensionsutdrag flera gånger. Andelen som valt endast det elektroniska utdraget har varit ca 20 procent av de försäkrade.

Länkar:

Nyhetens rubrik har ändrats 4.1 kl. 10.50.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.