Utreda, veta och stå till tjänst – det är vår uppgift

Som ett lagstadgat samarbetsorgan arbetar vi för ett hållbart och tillförlitligt, rättvist och effektivt ordnat arbetspensionsskydd.

Vår sakkunskap anlitas av arbetspensionsanstalterna inom både den privata och den offentliga sektorn, de som sköter den sociala tryggheten och socialförsäkringen, myndigheter, beslutsfattare, forsknings- och utbildningsinstitutioner, de försäkrade, försäkringstagarna och media.

Pensionsskyddscentralen är också ett internationellt förbindelseorgan. Vi förmedlar pensionsansökningar som lämnats in i Finland till utlandet och svarar på förfrågningar. Vår forskningsverksamhet har högt anseende och Pensionsskyddscentralen är ett officiellt, EU-ackrediterat forskningsinstitut.

Vår uppgift samt vår förvaltning och finansiering regleras i lagen om Pensionsskyddscentralen, statsrå-dets förordning om vår verksamhet samt vår arbetsordning som godkänts av styrelsen. Pensionsskyddscentralen är en privat arbetsgivare, vilket innebär att anställningarna omfattas av de regler som gäller inom den privata sektorn.

Läs mer:

Vision

Arbetspensionsskyddet är rättvist och effektivt ordnat. Det åtnjuter förtroende och utgör en viktig del av välfärden och en stabil ekonomi.

Pensionsskyddscentralen

  • producerar begriplig, användbar sakkunniginformation som kan ha vidsträckt användning vid utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet.
  • betjänar sina kunder effektivt, med moderna metoder och med blicken fäst på arbetspensionsskyddets funktion som helhet.
  • fungerar samarbetsvilligt, aktivt och pålitligt.

Pensionsskyddscentralen är en attraktiv arbetsplats, som uppmuntrar till att ansvarstagande, samarbete och utveckling och tar hand om arbetshälsan.