Utreda, veta och stå till tjänst – det är vår uppgift

Som ett lagstadgat samarbetsorgan arbetar vi för ett hållbart och tillförlitligt, rättvist och effektivt ordnat arbetspensionsskydd.

Vår sakkunskap anlitas av arbetspensionsanstalterna inom både den privata och den offentliga sektorn, de som sköter den sociala tryggheten och socialförsäkringen, myndigheter, beslutsfattare, forsknings- och utbildningsinstitutioner, de försäkrade, försäkringstagarna och media.

Pensionsskyddscentralen är också ett internationellt förbindelseorgan. Vi förmedlar pensionsansökningar som lämnats in i Finland till utlandet och svarar på förfrågningar. Vår forskningsverksamhet har högt anseende och Pensionsskyddscentralen är ett officiellt, EU-ackrediterat forskningsinstitut.

Vår uppgift samt vår förvaltning och finansiering regleras i lagen om Pensionsskyddscentralen, statsrådets förordning om vår verksamhet samt vår arbetsordning som godkänts av styrelsen. Pensionsskyddscentralen är en privat arbetsgivare, vilket innebär att anställningarna omfattas av de regler som gäller inom den privata sektorn.

På andra webbplatser:

Vision

Pensionsskyddscentralens verksamhetsidé

Pensionsskyddscentralen (PSC) är sakkunnig inom utvecklingen av arbetspensionsskyddet. Den producerar gemensamma tjänster för arbetspensionssystemet. Dess ställning grundar sig på lag.

Visionen om Pensionsskyddscentralen

Pensionskunskap till er tjänst.

  • Vi bidrar till att visionen om arbetspensionsskyddet blir verklighet.
  • Vi är kända och betrodda som sakkunniga på innehållet i arbetspensionen och verkställandet av det.
  • Vi är beslutsfattarnas, arbetspensionssektorns, mediernas och övriga aktörers partner som de vänder sig till för att lösa frågor som anknyter till pensionsskyddet.

Visionen om arbetspensionsskyddet

Arbetspensionen är en viktig del av välfärden och människorna har tilltro till den. Den är finansiellt hållbar, främjar stabiliteten i ekonomin och har ordnats effektivt.