Arbetspensionsrehabilitering

Statistik från pensionsskyddscentralen 8/2018

Författare

Leena Saarnio

I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringskostnaderna och avslutade rehabiliteringsprogram.

Hemsida för statistiken: Arbetspensionsrehabilitering