Försäkringsmatematiska tjänster

Anton Aaltonen

Matematiker
Kostnadsfördelning för oavlönade tider, kalkylapplikationer
050 301 7277

Sandra Luhtaniemi

Matematiker
Pensionsutgiftsprognoser, kostnadsfördelning
029 411 2470

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef
Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd
029 411 2219