Tillbaka till Aktuellt
11.9.2023

Webbplatserna Arbetspensionslagstiftningen och Författningstjänsten har slagits samman till en tjänst, Arbetspensionslagar och -praxis. I fortsättningen finns arbetspensionslagstiftningen, central rättspraxis om arbetspensioner, indextal, grunder och penningbelopp på samma webbplats, Telp.fi. Webbplatsen är nu användarvänligare och fungerar effektivare.

Arbetspensionslagar och -praxis är en webbtjänst för arbetspensionssakkunniga och bidrar till enhetlig tillämpning av lagstiftningen. Tjänsten produceras av Pensionsskyddscentralen och innehåller anvisningar om arbetspensionsförmåner, försäkring, finansiering och kostnadsfördelning, handläggning och ändringssökande samt internationella ärenden. Anvisningarna om finansiering och kostnadsfördelning finns endast på finska.

På samma webbplats finns i fortsättningen också gällande och upphävd arbetspensionslagstiftning och central rättspraxis om arbetspensioner. Med finns också beräkningsgrunder och kostnadsfördelningsgrunder, indextal och penningbelopp som behövs vid tillämpningen av arbetspensionslagarna.

Det viktigaste målet för webbplatsreformen var att sammanslå de två tidigare webbplatserna och göra helheten mer användarvänlig för sakkunniga inom arbetspensionssektorn.

Prestationsförmågan har också förbättrats, vilket gör webbplatsen snabbare att använda. Det finns också en ny, effektiv sökfunktion med vilken man kan söka specifikt innehåll på hela webbplatsen. I fortsättningen kommer man behändigt åt innehållet på Telp.fi också med telefonen, säger utvecklingschef Janne Pulkkinen på Pensionsskyddscentralen.

Mer innehåll för inloggade användare

Användare som arbetar hos arbetspensionsförsäkrarna och är inloggade på Telp.fi har åtkomst till mera omfattande information. Inloggade användare ser också fler nyheter och kan markera informationsinnehåll som favoriter och behändigt följa teman som de valt. De ser också innehåll som gäller register- och datatjänster (på finska).

Om du har haft inloggningskoder till Telp.fi, kan du fortsätta använda dem.  Om du inte ännu har inloggningskoder, kan du ansöka om sådana hos it-stödet i din egen organisation.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.