Tillbaka till Aktuellt
28.1.2021

Andelen avslag ökade något från året innan. Coronaepidemin har hittills inte ökat antalet sjukpensionsavgöranden. Handläggningstiderna för ålderspensionsansökningar förkortades betydligt tack vare effektivare handläggningsprocesser och inkomstregistret.

Inom arbetspensionssystemet prövades 23 500 nya ansökningar om sjukpension år 2020. Av dem var 66 procent beviljande beslut och 34 procent avslag.

Som nya sökande betraktas personer som under de fyra senaste åren före ansökan inte har haft en period med sjukpension eller fått avslag på en ansökan. Antalet avgjorda ansökningar minskade med ca ett tusen från året innan.

– Åtminstone hittills har coronaepidemin inte ökat antalet sjukpensionsansökningar, säger chefen för Pensionsskyddscentralens statistikenhet Tiina Palotie-Heino.

Andelen avslag på sjukpensionsansökningar har ökat på 2010-talet. År 2010 var avslagsande-len 22 procent och år 2020 var den 34 procent

Fler avslag inom den privata sektorn

Avslagsandelen har ökat under hela 2010-talet. I fjol ökade andelen något, med tre procentenheter. Mest avslogs sjukpensionsansökningar som gällde psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen.

Två av tre avgöranden träffades av arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn. Där avslogs en dryg tredjedel (36 %) av ansökningarna. Inom den offentliga sektorn var andelen avslag mindre, något under 30 procent.

– Inom den offentliga sektorn finns det stora arbetsgivare med en omfattande företagshälsovård och goda möjligheter att stöda de anställda och ändra deras arbetsuppgifter enligt arbetsförmågan. Lagstiftningen och definitionen av arbetsoförmåga är också litet olika inom de två sektorerna, säger Palotie-Heino.

Handläggningstiden för ålderspensionsansökningar halverades

År 2020 förkortades handläggningstiderna för pensionsansökningar betydligt. Handläggningen har blivit snabbare tack vare effektivering av handläggningsprocesserna och införandet av inkomstregistret.

Inkomstregistret har speciellt påverkat den genomsnittliga handläggningstiden för ålderspensionsansökningar, som halverades år 2020 och är nu bara 11 dagar. Så sent som år 2018 tog handläggningen en månad i genomsnitt.

Handläggningen av sjukpensionsansökningar tog 46 dagar i genomsnitt. Handläggningen av familjepensionsansökningar tog 14 dagar. Den kortaste genomsnittliga handläggningstiden gällde partiell ålderspension, 3 dagar.

Läs mer om ämnet på sidan om statistik om arbetspensionsansökningar.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.