Tillbaka till Aktuellt
10.6.2024
Foto: Milka Alanen

Många som nyligen gått i pension skulle gärna arbeta deltid eller då och då. På många ställen är pensionärer som hoppar in för längre eller kortare vikariat räddare i nöden.

I genomsnitt får finländska pensionärer knappt två tusen euro i månaden i pension. Ungefär var tredje finländare lever på sin arbetspension. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension berättas det mer om vad en genomsnittlig totalpension består av.

Pensionsutgifterna har ökat med drygt hälften på två årtionden. Pensionernas andel av bruttonationalprodukten var ca 13,6 procent i fjol. I lagstadgade arbetspensioner betalades ut drygt 34 miljarder euro.

Löser pensionärerna arbetskraftsbristen?

Välfärdssamhället plågas av arbetskraftsbrist i synnerhet inom det offentliga. Arbetsföra seniormedborgare är välkomna på många arbetsplatser, i synnerhet inom det offentliga. Enligt en enkätundersökning som Pensionsskyddscentralen gjort är upp till hälften av dem som nyligen gått i pension intresserade att jobba ännu efter pensioneringen.

Många vill gärna jobba deltid, men hittar inte lämpligt arbete eller blir inte anställda på grund av åldern.

– Pensionärerna skulle oftare kunna ses som potentiell arbetskraft, säger ekonomiforskaren Sanna Tenhunen i en intervju i Arbetspension.

Arbetspensionsanstalternas nyckeltal presenteras

I detta nummer ingår en översikt av pensionsanstalternas bokslutssiffror och en visualisering av hur pengarna rör sig inom pensionssystemet. Största delen av de pengar som samlas in som arbetspensionsförsäkringsavgifter går direkt till utbetalning av pensioner. En mindre del fonderas för att ge avkastning.

I fjol ökade avkastningen av placeringarna med 15 miljarder euro.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.