Tillbaka till Aktuellt
23.5.2023
Foto: Gettyimages

Den nya guiden När en närstående avlider på Suomi.fi ger vägledning framåt steg för steg i en tung livssituation. Pensionsskyddscentralen (PSC) har medverkat till innehållet i guiden. Webbtjänsten Suomi fi produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

Mitt i sorgen måste man uträtta ärenden med flera aktörer och fatta stora beslut i en tid när man är som svagast.  Guiden på Suomi.fi ger tydlig vägledning i de mångahanda frågorna efter en närståendes död som kan gälla t.ex. begravningen, bouppteckningen, penningärendena eller sorgen.

Pensionsskyddscentralen har producerat information om familjepensioner i guiden.

– Den nya guiden är en bra komplettering till den information om familjepensioner som arbetspensionsanstalterna, FPA och Pensionsskyddscentralen redan hittils har tillhandahållit. Guiderna på Suomi.fi har skräddarsytts så att användare genom att svara på några inledande frågor får den information och anvisningar som passar användarens situation, säger informationsspecialist Kari Lindstedt på Pensionsskyddscentralens kommunikationsavdelning.

Familjepensionen utgör en viktig del av mångas inkomster. I slutet av år 2022 betalade arbetspensionssystemet efterlevandepension till 214 090 personer och barnpension till 13 142 personer. Den genomsnittliga efterlevandepensionen var 673 euro och barnpensionen 763 euro i månaden.

Guiden har utarbetats av ett samarbetsnätverk

Guiden har tagits fram av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i samarbete med ett omfattande sakkunnig- och myndighetsnätverk. Vid planeringen har man tagit vara på de sakkunnigas kunskaper och erfarenhet av frågor som är viktigast för människorna när de drabbas av sorg.

  • DVV gör ett viktigt arbete genom att skapa ett nätverk över förvaltningsområdenas gränser för sammanställningen av guiderna, leda projekten och se till att språket i guiderna är klart och begripligt, säger Lindstedt.

I samarbetet har följande aktörer deltagit: Advokatförbundet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Pensionsskyddscentralen, FPA, Kyrkostyrelsen, Lantmäteriverket, föreningen Nuoret Lesket ry, Justitieministeriet, Polisen, Finlands Begravningsbyråers Förbund, projektet Surevan kohtaaminen, Institutet för hälsa och välfärd TH, Utrikesministeriet, Försäkrings- och finansrådgivningen FINE samt Skatteförvaltningen.      

Läs mer på andra webbplatser:

Guiden När en närstående avlider

Efterlevandepension och barnpension som trygghet för familjen, familjepensionsräknare (Arbetspension.fi)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.