Tillbaka till Aktuellt
12.1.2022

Nu får du en chans att ge ris och ros om våra tidskrifter Työeläke och Arbetspension Vi gör en enkät för att ta reda på vad våra läsare gillar och på vilket sätt de läser tidskrifterna. Taloustutkimus genomför läsarundersökningen som en webbenkät 11–27.1.

Tidskrifterna utkommer på papper och på nätet. Vi vill betjäna våra läsare bra och veta på vilka sätt de använder tidskrifterna, säger chefredaktör Tuovi Rautjoki.

Työeläke-lehti och tidskriften Arbetspension ges ut av Pensionsskyddscentralen och är fack- och intressegruppstidskrifter inom arbetspensionssektorn. Den finskspråkiga tidskriften utkommer med fyra nummer om året och den svenskspråkiga med fem. Innehållet i båda produceras på Pensionsskyddscentralens kommunikationsavdelning och kommunikationsdirektören är chefredaktör för tidskrifterna.

E-tidskrifterna utkommer på webbplatsen Työeläkelehti.fi. Både e-tidskriften och papperstidskriften är avgiftsfria för prenumeranterna. Båda fick en ansiktslyftning år 2021.

– De flerkanaliga tidskrifterna är viktiga kommunikationskanaler för oss och informationskällor för våra intressegrupper. Genom att svara på de öppna frågorna får läsarna en möjlighet att berätta om de det finns något tema eller någon typ av artiklar som de skulle vilja läsa mera om i tidskrifterna, fortsätter chefredaktören.

Enkäten är öppen för alla och de som svarar deltar i utlottningen av en Apple iPad mini-tablett värd ca 550 euro.

Genom att svara på enkäten ger läsarna oss värdefull återkoppling. Enkätformuläret innehåller frågor på både finska och svenska. Resultatet publiceras i Työeläke-lehti i mars.

Svara på enkäten

I enkäten ställs det frågor om artiklarna i det nyaste numret av Työeläke (Työeläke 4:2021), om Arbetspension och e-tidskriftens funktionalitet. (Pärmbild: Karoliina Paatos)

Läs och prenumerera

Työeläkelehti.fi (e-tidskriften)

Prenumerera på nyhetsbrev

Läs mer om Arbetspension

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.