Tillbaka till Aktuellt
19.12.2019

Publiceringskalendern för statistik från Pensionsskyddscentralen för år 2020 har offentliggjorts. I kalendern hittar du den statistik och de publikationer som utkommer nästa år enligt tidpunkt.

Tidsplanen för publiceringarna preciseras när publiceringsdagen närmar sig. Statistiken publiceras på webbplatsen etk.fi kl. 9 på publiceringsdagen.

Publiceringskalendern

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.