Tillbaka till Aktuellt
24.1.2022

Pensionsskyddscentralen (PSC) belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling. Priset är värt 2 000 euro. Lämna in ansökan senast 15.3.

Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.

Pensionsskyddet kan studeras inom många olika läroämnen och ur mycket olika perspektiv.  Priset kan sökas av såväl samhällsvetare, humanister som matematiker.

Vi delar ut priset för femte gången nu och hoppas på många goda förslag också i år, säger Susan Kuivalainen, chef för PSC:s forskningsavdelning.

Ansökningarna om pro gradu-priset ska lämnas in per e-post till adressen tutkimus(at)etk.fi senast 15.3.2021. Prismottagaren offentliggörs vid månadsskiftet maj-juni.

I fjol var det Jonathan Strömberg, Uleåborgs universitet, som fick priset. I sin avhandling jämförde Strömberg den finansiella hållbarheten hos pensionssystemen i Finland, Nederländerna och Danmark.

Läs mer om priset och hur man ansöker om det

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.