Tillbaka till Aktuellt
15.11.2021

På vems ansvar är det att betala för matbudets pensions- och socialförsäkring? Kringgår man arbetsgivarskyldigheter genom att maskera jobbet till företagsverksamhet? Linjerna för plattformsekonomin diskuteras av Wolts direktör för samhällsrelationer Olli Koski, jurist Suvi Vilches från Servicefacket och Pensionsskyddscentralens direktör för juridiska frågor Karoliina Kiuru.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslöt att Wolts matbud är arbetstagare i anställningsförhållande och har rätt till den trygghet som hör till ett anställningsförhållande. Beslutet var väntat och överensstämmer med ett avgörande som arbets- och näringsministeriets arbetsråd träffade i fjol.

Matbudsbolaget Wolt Enterprises har emellertid för avsikt att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen. Enligt företaget är matbuden egenföretagare: de kan fritt besluta om sina arbetstider och uppdrag.    

Beträffande pensioner handlar frågan om företagare eller arbetstagare om vem som ska se till budets pensionsförsäkring. Om buden är företagare, måste de betala hela sin pensionsavgift själva, medan arbetsgivaren ska betala en del om de ses som arbetstagare.

Plattformsekonomin marknadsförs som ett flexibelt sätt att jobba, men vems rättigheter är det som får ge efter?

Går plattformsekonomin ut på att kringgå arbetsgivarens skyldigheter? Eller släpar lagstiftningen efter? Behöver socialförsäkringen ändras så att den bättre beaktar de behov som nya sätt att arbeta för med sig?

Detta diskuteras av Wolts direktör för samhällsrelationer Olli Koski, jurist Suvi Vilches från Servicefacket och Pensionsskyddscentralens direktör med ansvar för juridiska frågor Karoliina Kiuru.

Pensionskommitténs ordförande är Ylioppilaslehtis chefredaktör Tuija Siltamäki.

Fräscha tankar och insikter

Pensionsskyddscentralens podcast Eläkekomitea lovar vara rakt på sak om stora frågor. 

Under hösten ska Finlands officiellaste konklav behandla aktuella ämnen, såsom pensionssystemets hållbarhet och arbetsrelaterad invandring.

Podden vill ta fram fräscha synvinklar och tankar, utan att glömma bort det humoristiska.  Samtidigt vill man öka insikterna om de komplexa utvecklingsgångarna som påverkar vår framtid.

Podcasten kan höras på webbplatsen Etk.fi och de flesta poddplattformer.  Börja följa!

Lyssna på episoden på Eläkekomitea-poddens webbsida

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.