Tillbaka till Aktuellt
24.4.2024

År 2023 krympte Finlands ekonomi. Svårigheterna för de offentliga finanserna ökade, inflationen var hög och finländarnas köpkraft försvagades. Nativiteten minskade fortsättningsvis. Positivt ur arbetspensionssystemets perspektiv var att sysselsättningsgraderna bland äldre personer ökade och pens-ionsövergångarna senarelades, säger Pensionsskyddscentralens vd Mikko Kautto i sin årsöversikt.

Pensionsskyddscentralens årsberättelsesida och verksamhetsberättelse för år 2023 har publicerats.

Det som i fjol var mest betydelsefullt med tanke på pensionsskyddet var regeringsprogrammets mål om en pensionsreform. Den ska svara på det höjningstryck som den sjunkande nativiteten har på pensionsavgifterna. Pensionsskyddscentralen stödde beredningen av pensionsreformen med sakkunniginformation och beräkningar för bedömningen av konsekvenserna av olika alternativ.

År 2023 var det andra året med Pensionsskyddscentralens strategi ”För ett välfungerande pensionsskydd”. Pensionsskyddscentralen stödde utvecklingen av arbetspensionsskyddet bl.a. genom att producera flera undersökningar, utredningar och beräkningar. Tjänsterna utvecklades också. Under året främjades planerna på en ombyggnad av arbetspensionssystemets gemensamma datasystemtjänster. Pensionsskyddscentralen deltog också i lagberedningsarbetet inom pensionsområdet.

Pensionsskyddscentralens kostnader var 37,9 miljoner euro, och de ökade med 0,2 miljoner euro från året innan. Personalkostnaderna var sammanlagt 22,4 miljoner euro och ökade med 0,9 miljoner euro från året innan. Köpta tjänster och it-kostnader, såsom kostnaderna för arbetspensionssektorns gemensamma datasystem, var sammanlagt 11,4 miljoner euro. De minskade med en miljon euro från året innan.

Vid slutet av år 2023 arbetade 291 personer på Pensionsskyddscentralen.  Det genomsnittliga antalet anställda på Pensionsskyddscentralen minskade med tre personer från året innan. Kvinnornas andel var 76 procent. Andelen personer som avlagt högskoleexamen var 77 procent.

Läs mer om år 2023 på Pensionsskyddscentralen och bekanta dig med vd Mikko Kauttos årsöversikt.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.