Tillbaka till Aktuellt
3.5.2022

Pensionsskyddscentralen fick ett hedersomnämnande i en tävling som ordnades av International Social Security Association (ISSA). Hedersomnämnandet gavs Pensionsskyddscentralen för en e-tjänst där arbetsgivarna får information om socialförsäkringen i internationella fall.

Pensionsskyddscentralen deltog i en europeisk tävling med sin e-tjänst som hjälper arbetsgivarna att betala socialförsäkringsavgifterna till rätt land. Tjänsten svarar på arbetsgivarnas behov av information i fall där arbetstagare åker från Finland till utlandet för att arbeta där och i fall där arbetstagare kommer från utlandet för att arbeta i Finland.

‒ Vår tjänst premierades för utvecklingsarbetet för att främja säkerställandet av korrekt betalning av socialavgifter och spridningen av information om tjänsterna, berättar specialsakkunnig Tiina Ahonen på Pensionsskyddscentralens avdelning för utlandstjänster.

Priset utdelades på ISSA:s seminarium Regional Social Security Forum for Europe i Tallinn 2.5.2022.

Svarar på ökande behov

I Finland har socialförsäkringen fördelats på flera olika aktörer, och därför finns det behov av centraliserad information när arbetstagare rör sig från ett land till ett annat. Pensionsskyddscentralens e-tjänst samlar de centrala anvisningarna om socialförsäkringsavgifterna i Finland på ett ställe.

‒ Tjänsten medför konkret nytta, eftersom den minskar arbetsgivarnas behov att anlita sakkunnigtjänster och behovet av kundtjänst inom socialförsäkringsanstalterna.

Tjänsten består av en webbsida med grundläggande information om socialförsäkringen i Finland och ett kartläggningsverktyg med vilket man kan ta reda på vilka socialförsäkringsavgifter som ska betalas till Finland för en arbetstagare. Tjänsterna finns att få på finska, svenska och engelska. På webbplatsen finns också pdf-sammanfattningar av de lagstadgade socialavgifterna i Finland och betalningsanvisningar på flera olika språk.

‒ Tjänsten lanserades år 2019. Det fanns en beställning för den, eftersom de internationella situationerna där försäkringstillhörigheten ska fastställas  ökar, summerar Tiina Ahonen.

International Social Security Association (ISSA) är en internationell förening som sprider kunskap, tillhandahåller tjänster och främjar utvecklingen och verkställigheten av den sociala tryggheten i hela världen. Pensionsskyddscentralen är medlem i ISSA.

I tävlingen The Good Practice Award premieras god praxis som ISSA:s medlemmar har infört. Juryn utvärderar hur mätbar och innovativ en praxis är, hur den håller över tid och hur den kan utgöra ett exempel för övriga medlemmar. Syftet med att premiera god praxis är att hjälpa socialförsäkringsinstitutionerna i olika länder att förbättra sin praxis och administration.

I bilden: Specialsakkunnig Tiina Ahonen och enhetschef Noora Allenius tog emot hedersomnämnandet av ISSA på prisgalan i Tallinn 2.5.2022.

Bild: International Social Security Association

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.