Tillbaka till Aktuellt
25.3.2024
Foto: Pensionsskyddscentralen

En grupp för forskning inom pensionssektorn inleder sin verksamhet sammankallad av Pensionsskyddscentralen (PSC). På det första mötet diskuterades samarbetsmöjligheterna inom forskning.

På mötet på Pensionsskyddscentralen var många aktörer inom arbetspensionssektorn representerade: Elo, Ilmarinen, Keva, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, Varma, Veritas och Pensionsskyddscentralen själv. Målet med att grunda gruppen är att främja diskussionen och samarbetet kring forskning inom pensionssektorn.

 –Pensionsskyddscentralen producerar gemensamma tjänster för arbetspensionssektorn och utvecklar arbetspensionsskyddet. Vi producerar oberoende forskningsbaserad kunskap för branschens och beslutsfattarnas behov. Vi vill erbjuda ett forum där aktörerna inom pensionssektorn kan utbyta information och diskutera forskningen, konstaterar direktör Allan Paldanius, som ansvarar för Pensionsskyddscentralens planeringslinje.

På mötet kom man överens om att gruppen kommer att samlas två gånger per år och att Pensionsskyddscentralen ansvarar för att ordna mötena.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.