Tillbaka till Aktuellt
13.9.2021

I höst söks Finlands officiellaste konsensus om bl.a. invandring och plattformsekonomin. Utlovas: fartfyllda diskussioner, intressanta gäster och överraskande vändningar. Första avsnittet av podden Eläkekomitea publiceras i podcasttjänster 20.9.

Den första säsongen av podden Eläkekomitea överträffade lyssnarmålen, avsnitten uppspelades mer än 10 000 gånger.

Under den andra säsongen fortsätter vi på den beprövade linjen och tar djärvt itu med de stora frågorna kring pensioner och samhälle.

Som amper kommittéordförande fortsätter Ylioppilaslehtis chefredaktör Tuija Siltamäki, vars torra humor fick mycket beröm i lyssnarresponsen.

– Vårt mål är att lyfta katterna på bordet, dvs. ta upp kinkiga frågor kring pensioner och belysa dem ur olika och avvikande vinklar. Vi lovar att ruska om lyssnarnas tankar och också att underhålla, säger kommunikationsdirektör Tuovi Rautjoki på Pensionsskyddscentralen.

Framtiden är redan här

Framtiden är nyckelordet för Eläkekomitea-poddens andra säsong.

Pensionsskyddet i Finland är inte en ö, utan en central del av välfärdsstaten. Megatrender och brytningsfaser i samhället formar framtidens pensioner och människornas liv tiotals år framåt.

Till exempel de beslut om arbetsrelatera invandring som fattas idag inverkar på hur mycket arbetsför befolkning, dvs. pensionsbetalare, det kommer att finnas i Finland i framtiden. Vi frågar också om ett matbud är en arbetstagare eller företagare och hur hens sociala trygghet borde ordnas.

I säsongens sista avsnitt ger vi oss in i en rolig tankelek. Vi frågar hurdant pensionssystem vi skulle bygga idag, om vi kunde börja om från början utan årtionden av stigberoenden.

Utvärdering av pensionsskyddet i Finland – eftersnack i öppningsavsnittet

I säsongens första avsnitt stöts och blöts en internationell utvärdering av pensionssystemet i Finland.

Utvärderingen offentliggörs på fredag (17.9) och har gjorts av den danske professorn Torben M. Andersen. Rapporten har beställts av Pensionsskyddscentralen och den belyser utförligt de finansiella utsikterna och frågan om tillräckliga pensioner inom pensionsskyddet i Finland. Eläkekomitea frågar var vi står nu, vad man borde göra och framför allt vem som betalar.

Diskussionsdeltagarna är FFC-ordföranden Jarkko Eloranta, politikredaktören Teemu Muhonen från Helsingin Sanomat och direktör Jaakko Kiander från Pensionsskyddscentralen.

Andra säsongen av podden Eläkekomitea kan höras på Etk.fi och de flesta poddplattformar fr.o.m. tisdagen 20.9. Börja följa!

Eläkekomitea-podcastens hemsida 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.