Tillbaka till Aktuellt
5.2.2021

Även om pensionsfrågorna fortfarande toppar listan har arbetslöshetsförmånerna och familjepolitiken kommit i kapp med dem efter finanskrisen. De förändrade åsikterna framgår av en ny undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort.

Enligt specialforskare Aart-Jan Riekhoff har åsikterna om pensionsfrågorna förändrats mest i sådana länder där pensionsåldern har höjts eller det privata sparandets roll för pensionen ökats. I länder där pensionsreformerna mest har handlat om pensionsavgifter och förmåner har åsikterna förändrats mindre.

– Höjd pensionsålder och privat pensionssparande debatteras vanligtvis mera i politiken och får mera synlighet i medierna. Det är möjligt att det påverkar allmänhetens åsikter om pensioner kraftigare, bedömer Riekhoff.

Riekhoff forskar i vilka socialpolitiska områden och välfärdtjänster medborgarna ser som viktiga statliga uppgifter och hur pensionsreformer påverkar avtalet mellan generationerna.

Medborgarnas socialpolitiska preferenser i Europa, pensionsfrågor i förhållande till arbetslöshetsförmåner och familjefrågor åren 2008 och 2016, uppgifterna i en Excel-tabell.

Forskningsresultaten visar att pensionsfrågornas popularitet i relation till den sociala tryggheten för personer i arbetsför ålder och familje- och barnavårdstjänster har minskat mest i Storbritannien, Irland, Polen, Tjeckien och Norge.

– Samtidigt uppfattas pensionsfrågor fortfarande som viktiga i de länder, där välfärdsstaten inte är omfattande, såsom Storbritannien.

I Finland har pensionsskyddets betydelse hållits så gott som oförändrad.

– Finländarna betraktar pensionsfrågorna fortfarande som bara lite viktigare än den sociala tryggheten för personer i arbetsför ålder och familjefrågor. Åsikterna har inte ändrats mycket sedan finanskrisåren, konstaterar Riekhoff.

Generationsavtalet skrivs om

Aart-Jan Riekhoffs forskningsresultat visar också att välfärdsavtalet mellan generationerna förändras. I motsats till vad som ibland påstås i offentligheten har motsättningarna mellan pensionärer och förvärvsaktiva inte skärpts. Tvärtom, de äldres solidaritet mot de yngre har ökat.

– Européernas socialpolitiska åsikter har tvärtom snarare blivit mer balanserade än skärpta, anser jag. I många länder önskar nu också de äldre en politik som beaktar de yngre generationerna vid sidan av pensionärerna, säger Riekhoff.

Som forskningsmaterial har använts uppgifterna i OECD-rapporten Pensions at a Glance om pensionsreformer i olika länder åren 2013, 2015 och 2017 och European Social Surveys opinionsenkäter åren 2008 och 2016. I undersökningen analyseras 61 000 svar från 18 länder.

Undersökningen Pension reforms, the generational welfare contract and preferences for pro‐old welfare policies in Europe har publicerats i tidskriften Social Policy & Administrations specialnummer “Inequalities in Pensions and Retirement: Life‐courses and Pension Systems in Comparative Perspective. Tidskriften är avgiftsbelagd.

En parallellpublikation av artikeln i webbarkivet Julkari (blir offentlig 14.12.2022)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.