Tillbaka till Aktuellt
8.2.2019

Enligt statistik från Pensionsskyddscentralen var de finländare som gick i pension år 2018 i genomsnitt 61,3 år gamla. Pensionsövergångarna skedde en månad senare än året innan. Betydligt färre personer blev ålderspensionerade i fjol än tidigare, eftersom höjningen av den lägsta pensionsåldern kom igång i enlighet med 2017 års pensionsreform.

Den lägsta åldern då personer födda 1955 kan få ålderspension är 63 år och 3 månader. Det innebar i fjol mer än 10 procents minskning av antalet personer som gick i ålderspension. Trots att antalet nya sjukpensionstagare samtidigt ökade med mer än tusen personer, höjdes den ålder då människor i snitt går i pension.

Den genomsnittliga pensioneringsåldern har stigit med 2,5 år från början av årtusendet. Målet är att den genomsnittliga åldern för att gå i ålderspension senast år 2025 är 62,4 år. För att uppnå målet borde pensioneringsåldern stiga en dryg tiondedel varje år.

– Höjningen av den lägsta åldern för ålderspension kommer att höja den faktiska pensioneringsåldern betydligt. Det räcker dock inte ensamt till för att målet ska nås. Dessutom måste vi kunna tydligt minska sjukpensioneringarna, säger utvecklingschef Jari Kannisto på Pensionsskyddscentralen.

År 2018 var den förväntade pensioneringsåldern för 25-åringar 61,3 år och för 50-åringar 63,1 år. Den förväntade pensioneringsåldern beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern, om pensionsfrekvensen och dödligheten hålls på samma nivå som under granskningsåret.

Antalet nya sjukpensionstagare ökade

År 2018 gick 20 000 personer i sjukpension. Antalet nya sjukpensionstagare ökade med 1 000 personer, med sju procent jämfört med året innan.

En fjärdedel av ökningen hänförde sig till personer som är yngre än 50 år och hälften till personer som har fyllt 60. Personer som har fyllt 60 år kan beviljas sjukpension med lättare kriterier.

– När pensionsåldern höjs är alla inte arbetsförmögna ända tills de får ålderspension. I fjolårsstatistiken syns det som en ökning av antalet personer som blivit sjukpensionerade vid 63 års ålder, säger Kannisto.

År 2018 gick sammanlagt 69 000 personer i arbetspension. Av dem gick ca 49 000 personer (70 %)  i ålderspension. Antalet nya ålderspensionstagare minskade med 8 000 personer från år 2017.

Närmare:
Utvecklingschef Jari Kannisto, tfn. 029 411 2232, , fornamn.efternamn(at)etk.fi

Tilläggsmaterial: 

Pensioneringsåldern år 2018, Jari Kannisto (SlideShare)

Mera statistik över nya pensionstagare finns på statistiksidan Faktisk pensionsålder på Etk.fi.

Tre fakta om arbetspensionering

  • år  2018var den genomsnittliga pensioneringsåldern 61,3 år
  • år 2018 gick ca 69 000 personer i arbetspension
  • ca 1,4 miljoner personer får arbetspension för sitt eget arbete.

Obs! Personer som tar ut partiell ålderspension räknas inte som pensionerade.

Förväntad pensioneringsålder

  • beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern, om pensionsfrekvensen och dödligheten hålls på granskningsårets nivå
  • är oberoende av befolkningens åldersstruktur och räknas enligt samma princip som den förväntade livslängden
  • mäter utvecklingen av den förväntade pensioneringsåldern för 25- och 50-åringar.

Höjningen av åldersgränsen för ålderspension

  • Enligt pensionsreformen höjs åldersgränsen för ålderspension med tre månader årligen fram till år 2027, då den kommer att vara 65 år. Efter det knyts åldersgränsen till den genomsnittliga utvecklingen av livslängden.

 

Den förväntade pensioneringsåldern: Mål och utfall 2018

För att målet ska uppnås krävs fortfarande en jämn höjning på 0,16 år per år för att målet ska uppnås.

Pensioneringsåldern har stigit i synnerhet till följd av att arbetslöshetspensionen har avskaffats och sjukpensionerna minskat i antal. I fortsättningen kommer också höjningen av pensionsåldern att senarelägga pensioneringar.

Nya sjukpensionstagare inom arbetspensionssystemet åren 2017 och 2018

 

 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.