Tillbaka till Aktuellt
18.5.2022

Pensionsskyddscentralen har uppdaterat de kompakta broschyrerna på några sidor om arbetspension för löntagare och företagare. Båda broschyrerna finns på svenska, finska och engelska. Broschyrerna har laddats upp på nätet i pdf-format och går enkelt att skriva ut.

Noggrannare information och råd om pensionsförmåner får du från din arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralens kundtjänst. Det går också att hitta omfattande information om pensioner på webbplatsen Arbetspension.fi. 

Länkar till broschyrerna:

ABC i arbetstagarens pension
FöPL-försäkringen – ABC i företagarens pension

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.