Tillbaka till Aktuellt
17.6.2019

När en arbetstagare ska arbeta i ett annat land, behöver arbetsgivaren veta vilka socialförsäkringsavgifter som ska betalas och till vilket land.  Pensionsskyddscentralens nya e-tjänst för arbetsgivare är ett hjälpredskap för sådana situationer.

E-tjänsten är ett behändigt hjälpmedel, när arbetsgivaren ska reda ut vilka socialförsäkringsavgifter som ska betalas för en arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta här eller reser utomlands för att arbeta i ett annat land. I tjänsten beskrivs många olika situationer som uppkommer i samband med utlandsarbete.

Med hjälp av tjänsten kan arbetsgivaren enkelt ta reda på vilka avgifter som ska betalas i samband med utlandsarbetet, säger specialsakkunnig Tiina Ahonen på Pensionsskyddscentralen.

E-tjänsten ger råd och vägledning

E-tjänsten hänvisar arbetsgivaren till rätt myndighet och ger vid behov närmare uppgifter om ansökan om intyg som gäller socialförsäkringen.  På så sätt får arbetsgivaren veta hur den ska gå till väga i respektive situation.  Utgående från de alternativ som kunden valt i e-tjänsten får kunden omfattande anvisningar om åtgärder i olika situationer.

I sitt arbete som sakkunnig har Ahonen kartlagt just de situationer som arbetsgivare är särskilt intresserade av och har mest frågor om. E-tjänsten har tagits fram för att svara på arbetsgivarnas behov.

En stor helhet lagstadgade skyldigheter

Bestämmelserna om den sociala tryggheten i gränsöverskridande fall är en omfattande och därför också komplicerad helhet. Även om arbetsgivaren redan har ansökt om de intyg som behövs, är det inte alltid klart för arbetsgivaren vilka socialförsäkringsavgifter som ska betalas.

Det beror på att skyldigheten att betala avgifter i vissa fall regleras i EU-förordningen om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet som Finland har med ett annat land och i vissa fall endast i den nationella lagstiftningen.

Genom den nya e-tjänsten vill vi göra det enklare att ta sig fram i paragrafdjungeln och ge arbetsgivarna anvisningar för hur de ska gå till väga i sin aktuella situation, säger Ahonen.

E-tjänsten lanseras först på finska och så snabbt som möjligt också på svenska och engelska.  E-tjänsten är avgiftsfri för användaren.

Tjänsten Sosiaalivakuutusmaksut kansainvälisissä työskentelytilanteissa (på eETK)

Läs mer:

Närmare:
Specialsakkunnig Tiina Ahonen, tfn 029 411 2379, tiina.ahonen(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.