Socialförsäkringen och avgifterna i Finland

Pdf-broschyrerna nedan innehåller anvisningar och kontaktuppgifter som behövs för att ordna med den lagstadgade socialförsäkringen i Finland.

Lagstadgade socialförsäkringsavgifter i Finland

Socialförsäkring för arbetstagare

I Finland ska arbetsgivaren ordna med de försäkringar som behövs för arbetstagarens sociala trygghet. Det gäller både finländska och utländska arbetsgivare. Försäkringsavgifter betalas av både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Närmare information om situationer där arbetstagaren ska socialförsäkras i Finland finns bl.a. på sidorna Arbete utomlands och Utländska arbetstagare i Finland.

Socialförsäkring för företagare

Företagare ska själv teckna sina lagstadgade försäkringar och betala avgifterna för dem. Närmare information om när en företagare ska försäkra sig själv i Finland finns på sidorna Arbete utomlands och Vilka omfattas av pensionsskyddet/Företagare.

Företagare ska ta kontakt med någon pensionsanstalt och skattemyndigheterna för att ta reda på sina skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifterna.

Läs mer:

På andra webbplatser: