Tillbaka till Aktuellt
29.11.2023

Sakkunniga på Pensionsskyddscentralen (PSC) har skrivit en ny bok, Eläketietokirja, som tar upp pensioner på ett lättfattligt sätt. Boken lämpar sig för sakkunniga, beslutsfattare, studerande och alla som är intresserade av sin pension.

Pensionstagarnas andel av befolkningen ökar snabbt och pensionsåren utgör nu en betydande del av människors levnadsbanor. Pensionerna gäller oss alla, först som finansiärer av systemet och senare som förmånstagare. 

Redaktörer för boken är PSC:s sakkunniga Suvi Ritola och Niko Väänänen. Boken behandlar den trygghet som Finlands system tillhandahåller, hur pensionerna finansieras och hur systemet jämför sig med andra länders system. Dessutom innehåller boken en ansenlig del historia och framtidsutsikter. Boken går också igenom den bakgrund som finns till pensionsreformerna och beslutsfattandet. 

 – Boken är mycket aktuell i ett åldrande Finland. Orpos regeringsprogram visar vägen för en pensionsreform. Samtidigt diskuteras det i offentligheten mycket om de höga indexförhöjningarna av pensionerna och om vem som till slut betalar pensionerna. Genom att läsa boken förstår man bättre varför och hur pensionen droppar in på kontot, säger Niko Väänänen. 

Finlands pensionssystem har under årtiondenas lopp växt till att bli en märkbar institution mellan generationerna, och pensionerna har växt till att bli välfärdsstatens största enskilda utgiftspost. Hos arbetspensionsanstalterna finns placeringstillgångar vars storlek är nära den årliga bruttonationalprodukten. 

 – Eläketietokirja tar upp fakta och bakgrund till pensionsskyddet. Det är lättare att ta ställning till utvecklingen och ändringen av pensionssystemet utifrån riktig kunskap, säger Suvi Ritola. 

Boken lämpar sig för sakkunniga, beslutsfattare, studerande och alla som är intresserade av sin pension och samhället. En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom pensionsfrågor har skrivit boken.  

Boken publiceras av Finska litteratursällskapet (SKS).

Det tryckta verket kan beställas från Finska litteratursällskapets nätbokhandel. 
E-boken går att läsa i Julkari.

Boken publiceras senare också på engelska under namnet Understanding Finnish Pensions.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.