Tillbaka till Aktuellt
13.3.2019

Direktör Mikko Kautto, 53, har utsetts till Pensionsskyddscentralens (PSC) verkställande direktör från och med 1.6.2019. Pensionsskyddscentralens nuvarande verkställande direktör Jukka Rantala, 67, går i pension i början av juni.

Kautto har varit ansvarig direktör för Pensionsskyddscentralens planering-, forsknings- och statistikverksamhet sedan år 2013. Före det arbetade Kautto som chef för PSC:s forskningsavdelning från år 2007. Tidigare har han arbetat bland annat på Stakes och statsrådets kansli. Kautto är politices doktor från Helsingfors universitet, där han verkat som docent sedan år 2004.

Pensionsskyddscentralen är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Pensionsskyddscentralen producerar gemensamma tjänster för arbetspensionssystemet. På Pensionsskyddscentralen arbetar drygt 300 sakkunniga.

Närmare:

Ordförande för Pensionsskyddscentralens styrelse Jukka Ahtela, tfn 040 550 7978

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.