Tillbaka till Aktuellt
16.7.2019
Beviljade intyg for-utsända arbetstagare efter destinationsland 2018

Från Finland åker man oftast till Sverige för utlandsarbete. Av intygen till utsända arbetstagare beviljades nästan fyra av fem till män. Av persongrupperna var det endast bland de offentligt anställda och stipendietagarna som kvinnorna var fler än männen (58 %).

År 2018 var de vanligaste länderna dit arbetstagare blev utsända Sverige, Spanien, USA och Tyskland. För tio år sedan var det vanligaste landet för utsända arbetstagare också Sverige, följt av Tyskland, Norge och Spanien.

Destinationsländerna för intygen varierar lite beroende på kön. För män var de vanligaste destinationsländerna Sverige, Spanien och USA, för kvinnor Spanien, USA och Tyskland. Av de länder till vilka det beviljades över hundra intyg var det endast till Grekland som det sändes ut fler kvinnor än män (70 %).

Intyg för utsända arbetstagare beviljas till EU/EES-länder och Schweiz (A1-intyg) samt till länder med en överenskommelse om social trygghet. Intyg kan beviljas till personer som åker för att tillfälligt arbeta i något av dessa länder och som vid utresan omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Arbetsgivaren som sänder ut arbetstagaren ska bedriva verksamhet i Finland. Under intygets giltighet ska de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna betalas till Finland och personen omfattas således av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer:
Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare
Ulkomaan työn suosio jatkuu. Etk.fi-nyhet på finska 17.6.2019
Lähetetyn työntekijän todistusta kannattaa hakea sähköisesti (broschyr på finska i pdf-form)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.