Tillbaka till Aktuellt
19.10.2020

Finlands pensionssystem rankas på femte plats i den internationella jämförelsen Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finlands placering sjönk med ett steg, när Israel överraskande klev upp bland de tre bästa. Finlands pensionssystem valdes redan för sjunde gången till världens mest tillförlitliga och transparenta. 

Mercer CFA Institute Global Pension (MCGPI) är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem, som i år gjordes för tolfte gången. Jämförelsen har utvidgats år för år. I år är redan 39 länder med.  

Hollands pensionssystem utsågs till bäst i världen redan för tredje gången i rad. Tvåa blev Danmark och trea Israel, som deltog i jämförelsen för första gången.  

Den svarta hästen i jämförelsen klev förbi Australien och Finland med några poäng. Följden var att Finland backade med ett steg till femte plats. Grannländerna Sverige och Norge samt Singapore landade alla bakom Finland med samma poängtal.  

Finland förlorar mot Israel i fråga om pensionssystemets hållbarhet. Israel har en ung befolkningsstruktur och ett högt summerat fruktsamhetstal (3,0), i motsats till Finland (1,4). Pensionsutgifterna är små och arbetspensionen är avgiftsbestämd och fullt fonderad.  

Finlands helhetspoäng förändrades inte mycket jämfört med året innan. Höjningen av folk- och garantipensionen som trädde i kraft i början av år 2020 syns inte ännu i jämförelsen.  

– Lägre nativitet än i andra länder försvagar det finländska pensionssystemets hållbarhet i den här jämförelsen, säger direktör Jaakko Kiander på Pensionsskyddscentralen.  

Pensionsbolagens ansvarsfulla placeringar förbättrade transparensen  

  I Global Pension Index utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och förvaltningens tillförlitlighet.  

Finland fick redan för sjunde gången de bästa poängen i hela jämförelsen för tillförlitlighet och transparens i pensionssystemens förvaltning.   

Inom detta delområde förbättrades Finland poäng också från året innan. Pensionsbolagens principer och praxis för ansvarsfulla placeringar höjde poängen ytterligare en aning från den redan tidigare höga nivån.  

Finland har Nordens lägsta sysselsättningsgrad bland äldre personer  

Som utvecklingsobjekt inom pensionssystemet listar Global Pension Index bl.a. en ökning av hushållens sparkvot, en höjning av fonderingsgraden för arbetspensionsavgifterna och en förbättring av sysselsättningsgraden bland äldre personer.  

I Finland är sysselsättningsgraden bland 55–64-åringar klart lägre än i de övriga nordiska länderna.  T.ex. jämfört med Sverige är sysselsättningsgraden bland äldre personer i Finland (67 %) tio procentenheter lägre. 

– Sysselsättningsgraden bland äldre personer ligger fortfarande efter de länder vi jämför oss med, fast utvecklingen redan länge har varit positiv, säger Kiander.  

  

TOP 5 pensionssystemen i Mercer CFA Institute Global Pension Index 2020 som Excel-tabell

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.