Tillbaka till Aktuellt
14.6.2022
Ansioiden mukaan -kirjan kansi

Verket ”Ansioiden mukaan – yksityisalojen työeläkkeiden historia” om arbetspensionsskyddets historia och verkningar har nu getts ut i en elektronisk form som är öppen för alla. Ursprungligen gavs verket ut i tryck år 2012 när arbetspensionssystemet fyllde 50 år.

Den öppna e-boksformen gör verket lättare tillgängligt för fler. Den elektroniska formen gör det också lättare att använda boken som uppslagsverk, eftersom det går att göra ordsökningar i e-boken.

Boken finns i publikationsarkivet Julkari i både pdf- och EPUD-form. EPUB är en filform som används för e-böcker och kan läsas med särskilda läsapparater eller -program.

Bokprojektet initierades ursprunligen  av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA, vilka också organiserade arbetet. Forskare och författare till boken är politices doktorerna Matti Hannikainen och Jussi Vauhkonen. Både den tryckta boken och e-boken har getts ut av Finska Litteratursällskapet SKS.

Ansioiden mukaan som e-bok i publikationsarkivet Julkari

Bild: Finska Litteratursällskapet SKS

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.