Tillbaka till Aktuellt
21.10.2019

Finlands pensionssystem har rankats på fjärde plats i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Resultatet har publicerats i dag. Finlands placering sjönk med ett steg i och med att Australien blev trea. Finlands pensionssystem valdes redan för sjätte gången till världens mest tillförlitliga och transparenta.

Melbourne Mercer Global Pension Index är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. Jämförelsen utfördes nu för elfte gången. Jämförelsen har utvidgats år för år. I år är redan 37 länder med.

Nederländernas pensionssystem utsågs för andra gången till världens bästa. På andra plats kom Danmark och på tredje plats Australien, som segrade knappt över Finland. Sverige kom på femte plats, liksom i fjol.

Finlands placering försvagades till följd av en teknisk ändring av beräkningssättet, som gynnade Australien.

– Mercer har återgått till ett sådant sätt att beräkna ersättningsgrader som gynnar pensionssystem som erbjuder ett starkt grundskydd. Den minskade nativiteten syns inte ännu i de här resultaten, säger direktör Jaakko Kiander på Pensionsskyddscentralen.

Finland har det tillförlitligaste och transparentaste pensionsskyddet

I Mercer-indexet utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och administrationens tillförlitlighet.

Finland fick de bästa poängen i hela jämförelsen för tillförlitligheten och transparensen hos pensionssystemens förvaltning, redan för sjätte gången i rad.

Som utvecklingsobjekt listades bl.a. en höjning av minimipensionsskyddets nivå, en ökning av fonderingen av arbetspensionerna och en höjning av sysselsättningsgraden bland äldre personer. En möjlighet att fördela pensionsrättigheter mellan makar skulle också förbättra Finlands poäng.

– Mercers politikrekommendationer för Finland är bekanta: de minsta pensionerna borde höjas och sysselsättningsgraden bland äldre personer förbättras. Dessutom borde fonderingen av pensionerna stärkas, säger Kiander.

TOP5 pensionssystem i Mercer-jämförelsen år 2019: 1. Nederländerna, 2. Danmark, 3. Australien, 4. Finland och 5. Sverige.

Melbourne Mercer Global Pension Index på Mercers webbplats

Melbourne Mercer Global Pension Index report highlights 2019 (pdf)

Närmare:
Direktör Jaakko Kiander, tfn 029 411 2414, jaakko.kiander(at)etk.fi

Bild: Mercer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.