Tillbaka till Aktuellt
10.9.2020

Till och med slutet av år 2019 hade 930 000 finländare tjänat in rätt till arbetspension för vård av barn. Siffrorna framgår ur förhandsuppgifterna av Pensionsskyddscentralens (PSC) statistik.

Till och med slutet av fjolåret hade 535 000 kvinnor och 394 000 män tjänat in pension för vård av barn. Föräldrar tjänar in pension den tid de får moderskaps-, faderskaps-, och föräldrapenning och hemvårdsstöd för vård av barn. 

– Milstolpen på en miljon passeras i år, förutspår PSC:s utvecklingschef Jari Kannisto

Även om siffran är stor, har antalet finländare som årligen tjänar in pension för vård av barn redan länge haft en sjunkande trend. Eftersom många som har familj får flera olika förmåner för vård av barn under ett år, till exempel först moderskaps- eller faderskapspenning och sen föräldrapenning eller hemvårdsstöd, märks förändringen bäst av antalet som fått familjeförmåner årligen.  

– Trenden är mycket klar. När det föds färre barn, beviljas färre familjeförmåner. Den här utvecklingen har blivit tydligare efter år 2015.

Åren 2010–2015 betalades barnvårdsförmåner årligen till 220 000 personer. Efter det har antalet personer minskat jämnt så att i fjol (2019) fick 186 000 personer förmåner. Minskningen är över 30 000 personer (15 procent).

Åren 2018 och 2019 föddes rekordfå barn i Finland. I fjol föddes bara 45 600 barn.  

–  Ännu för tio år sedan föddes ca 60 000 barn per år, berättar Kannisto. 

När befolkningen i arbetsför ålder i allt högre grad samlas i tillväxtcentra, betalas en allt större del av barnvårdsförmånerna i dem. Nuförtiden är en betydande del av dem som får barnavårdsförmåner bosatta i Nyland.  

– Även om nativiteten i Helsingfors är historiskt låg och det totala fruktsamhetstalet är ett av de svagaste i Finland, tjänade fler personer pension för vård av barn i Nyland än i Birkaland, Norra Österbotten och Egentliga Finland sammanlagt.

Förälderns årsinkomster är grunden för den pension som tjänas in

Grunden för den pension som tjänas in under moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningperioden är förvärvsinkomsterna eller företagarens arbetsinkomster. Under tiden med hemvårdsstöd tjänas pension in utgående från ett fast eurobelopp. För hemvårdsstöd tjänas pension in så som om förälderns lön var 757,14 euro i månaden.

–  Till exempel en person född år 1985 som i år får ett barn och som före föräldraledigheten tjänat in 3 000 euro i brutto i månaden i sitt förvärvsarbete, och som i 10 månader får moderskaps- och föräldrapenning och i 14 månader får hemvårdsstöd, tjänar för hela sin föräldraledighet in 48 euro i arbetspension. För motsvarande tid i arbetslivet tjänar man in 80 euro, räknar utvecklingschef Jari Kannisto. 

Om föräldern inte har haft några inkomster före barnets födsel, tjänas pension in för vård av barn enligt grunddagpenningen så som om föräldern haft en lön på 757,14 euro i månaden.

Räknare visar hur familjeledigheter inverkar på pensionen

Pensionsskyddscentralens räknare beräknar den pension som tillväxer under tiden med barnavårdsförmåner och den pension som skulle tillväxa av arbete under motsvarande tid. Räknaren är riktgivande 

Beräkna vilken inverkan vård av barn har på pensionen på Arbetspension.fi

Pension har tjänats in för vård av barn enligt de nuvarande reglerna sedan år 2005.

Bild: Magi Viljanen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.