Tillbaka till Aktuellt
20.3.2020

Pensionsskyddscentralen ber att utsända arbetstagare som är utomlands vid behov ansöker om förlängd giltighetstid för sitt A1-intyg. Utsända arbetstagare som blivit arbetslösa utomlands ska kontakta FPA. 

När coronaviruset sprids och länderna stänger sina gränser påverkas finländare som är utsända för att arbeta i utlandet.  Arbetsgivarna ställer in utlandskommenderingar och en del av arbetstagarna kallas hem.

Om du har ett A1-intyg och inte kan återvända till Finland

För närvarande finns det flera utsända arbetstagare utomlands som på grund av coronakrisen tills vidare inte kan återvända till Finland. En del av dem har ett A1-intyg vars giltighetstid snart går ut.

Om du fortsätter arbeta utomlands och vistelsen där fortsätter mer än en månad efter det att A1-intyget gått ut, ska du eller din arbetsgivare ansöka om förlängning av giltighetstiden för A1-intyget hos Pensionsskyddscentralen.  Det gäller arbete i EU/EES-länderna, Schweiz och länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet. 

Eftersom det är svårt att bedöma hur länge coronakrisen pågår, rekommenderar PSC att A1-intygets giltighetstid för säkerhets skull förlängs med flera månader.

Om utlandsarbetet fortsätter mindre än en månad efter intygets utgång, räcker det att arbetsgivaren eller arbetstagaren informerar PSC om situationen.  Det är inte nödvändigt att ansöka om A1-intyg om utsändningen förlängs med mindre än en månad.

Om du är på en kort arbetsresa och inte kan återvända till Finland

Det finns också sådana arbetstagare utomlands som ursprungligen har åkt på en kort arbetsresa till utlandet. De har inget A1-intyg, eftersom inget intyg krävdes för en enstaka arbetsresa som varar en kortare tid än en månad.

Om du är i en sådan situation och inte kan återvända till Finland, behöver du nu ett A1-intyg.

För sådana arbetstagare ska man ansöka om ett A1-intyg, om arbetet utomlands bedöms fortgå mer än en månad. Också i dessa fall rekommenderar vi att tiden för utlandsarbetet uppskattas i överkant.

Om du blir arbetslös du är utsänd, ta kontakt med FPA

Om du blir arbetslös som utsänd arbetstagare i utlandet och måste vänta på att kunna återvända till Finland, ska du ta kontakt med FPA.

Meddela om förändringar i utlandsarbetet via vår e-tjänst

Enklast meddelar du om förändringar i utlandsarbetet genom PSC:s e-tjänst. 

När du meddelar om saken genom e-tjänsten, förmedlas informationen elektroniskt från PSC till FPA.  

Mera information 

Pensionsskyddscentralens kundtjänst
tfn 029 411 2110 (vardagar kl. 9–16).

Tidigare publicerat:

Avbryter du ditt utlandsarbete?
Pensionsskyddscentralen ber att de som avbryter sitt utlandsarbete meddelar om att de återvänder hem. (Nyhet 13.3)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.