Tillbaka till Aktuellt
25.11.2019

Nu går det att ansöka om A1-intyget för arbetsperioder utomlands på nätet. Det går att ladda ner ett beviljat intyg till sig själv via Pensionsskyddscentralens e-tjänst.

Pensionsskyddscentralens e-tjänst smidiggör och försnabbar ansökningsprocessen och handläggningen av A1-intyg.

–En del av ansökningarna som lämnas in via nätet kan handläggas automatiskt. Då kan våra kunder få A1-intyget via nätet i bästa fall redan samma dag, konstaterar avdelningschef Maijaliisa Takanen från Pensionsskyddscentralen.

Kunderna kan använda den nya ansökningstjänsten för A1-intyg från och med i dag (25.11). Tjänsten går att använda på finska, svenska och engelska.

Ett beviljat A1-intyg kan laddas ner till mobila enheter

Utöver arbetsgivarföretagen kan nu också företagare, stipendietagare och de som arbetar för flera olika arbetsgivare ansöka om A1-intyg till sig själva genom den elektroniska ansökningstjänsten. Anvisningar för hur ansökan ska göras finns i tjänsten.

I den nya tjänsten kan kunden ladda ner intyget som beviljats av Pensionsskyddscentralen direkt till en egen mobil enhet. På så sätt är intyget alltid med under utstationeringen.

Företagsanvändare ska ha en Suomi.fi-fullmakt

Alla som använder den elektroniska ansökningstjänsten måste identifiera sig i Suomi.fi-nättjänsten. Dessutom krävs av företagsanvändare, alltså de som utför ärenden för ett företags räkning, att en fullmakt tecknas i Suomi.fi-tjänsten (delen Fullmakter).

Företagsanvändarna bör observera att Katso-koderna som användes tidigare inte längre är i bruk.

I ansökningstjänsten kan man också meddela om förändringar som skett i utlandsarbetet till exempel om utstationeringen upphör tidigare än planerat. På motsvarande sätt om utstationeringen förlängs kan man behändigt använda en fortsättningsansökan som systemet har förhandsifyllt.

Utöver det färdiga intyget går det också att från ansökningstjänsten skriva ut ett intyg om att ärendet är anhängigt. Det går också att följa med hur handläggningen av ansökan fortskrider.

I tre års tid sparar systemet alla ansökningar som är under handläggning, är i kraft, har upphört och som finns som utkast.

Närmare:

Försäkringsspecialist Hanna Hyttinen, tfn 029 411 2177, hanna.hyttinen(at)etk.fi

Gå till tjänsten:

Ansökningstjänst för A1-intyg

Läs mer:

A1-intyget: vad är det och hur används det? (På webbplatsen Etk.fi)

Sidan Fullmakter i Suomi.fi-tjänsten (Befolkningsregistercentralens e-tjänst)

Vad är ett A1-intyg?

  • Den som tillfälligt arbetar utomlands kan omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Villkoret är att den som åker utomlands omfattas av den finländska sociala tryggheten vid utresan och att arbetet utomlands sker som utsänd av en finländsk arbetsgivare.
  • Den som arbetar utomlands ska ha ett intyg som visar att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland. I EU-länderna kallas det här intyget A1-intyg. Ansökan om intyget görs hos Pensionsskyddscentralen.
  • När Pensionsskyddscentralen (PSC) beviljar ett A1-intyg omfattas personen av den finländska sociala tryggheten under den tid utlandsarbetet pågår och socialförsäkringsavgifterna betalas endast till Finland under den tid intyget är giltigt.
  • A1-intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning personen omfattas av.
  • A1-intyget visar till vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas.
  • A1-intyget beviljas av Pensionsskyddscentralen på de officiella språken i Finland (finska och svenska).

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.