Tillbaka till Aktuellt
25.3.2021
Keski-ikäinen mies selaa tablettitietokonetta.

De nya partiella ålderspensionernas antal ökade endast litet under undantagsåret. I slutet av året fick 29 000 personer partiell ålderspension. Av dem har en dryg tredjedel minskat på arbete, framgår det av Pensionsskyddscentralens statistik.

När coronapandemin började våren 2020 ökade antalet ansökningar av partiell ålderspension kortvarigt. En annan ansökningstopp märktes i augusti-september, men på årsbasis har pensionens popularitet inte ökat märkbart.  

År 2020 inleddes 13 000 nya partiella ålderspensioner, fem procent mer än år 2019.  

I slutet av fjolåret fick över 29 000 personer partiell ålderspension, 4 500 mer än år 2019. Ökningen är en följd av höjningen av pensionsåldern och fortsatt arbete efter pensionsåldern. Antalet växer när de partiella ålderspensionerna fortsätter allt längre. 

Pensionsskyddscentralens utvecklingschef Jari Kannisto anser att de begynnande pensionernas antal är mindre än förväntat. Orsaken till den måttliga ökningen kan stå att finna i sättet som coronapandemin inverkat på sysselsättningen, vilket varierat för de olika åldrarna.  

– De äldre har inte drabbats av arbetslöshet på grund av corona i samma utsträckning som unga vuxna som arbetar inom servicesektorn. Sysselsättningsgraden bland 60–64-åringarna har rentav stigit en aning under coronaåret. Det kan hända att det är en orsak till att pensionen inte har sökts mer än vanligt för att till exempel bättra på en svag ekonomi, resonerar Kannisto.

Antalet som fått partiell ålderspension månadsvis. I slutet av år 2020 fick över 29 000 personer partiell ålderspension, 4 500 personer fler än år 2019.

Pensionstagarna medelinkomsttagare

De som väljer partiell ålderspension är oftast löntagare med medelinkomster. Den största delen arbetar inom privata sektorn och fortsätter arbeta efter att pensionen börjat. Över hälften (58 %) av dem som valt pensionen är män. 

Nära 90 procent av dem som valt den partiella ålderspensionen tog ut pensionen till 50 procent, och den var då i genomsnitt 810 euro i månaden. Medianen var 720 euro i månaden.  

– En klar majoritet av dem som tagit ut partiell ålderspension är vanliga medelinkomsttagare över 60 år som kanhända vill ta det lite lättare de sista åren i arbetslivet, berättar Kannisto. 

Utifrån inkomstnivån kan man dra slutsatsen att en dryg tredjedel av dem som fortsatt i arbete har minskat på mängden arbete. Hos resten ändrades inkomstnivån inte eller så steg den åtminstone litet. Kvinnor minskar på arbetet klart oftare än männen.

Ändringen av inkomsterna hos löntagarna som tagit ut partiell ålderspension, de som valt 50 procent av pensionen. För en dryg tredjedel har inkomstnivån sjunkit, för resten ändrades den inte eller ökade litet.

Partiell ålderspension

  • infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017
  • ger dem som fyllt 61 år en möjlighet att börja ta ut en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension 
  • minskar pensionen permanent med en förtidsminskning på 0,4 procent per månad
  • kan också tas ut efter den lägsta pensionsåldern. Om partiell ålderspension börjar först efter den lägsta pensionsåldern, utökas den med en uppskovsförhöjning som är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp. 
  • omfattas inte av någon kontroll av arbetstiden eller lönen. Pensionstagaren kan arbeta eller vara arbetslös och ta ut pensionen.

Arbetslivspension

  • kan beviljas till en minst 63-årig arbetstagare före ålderspensionen
  • förutsätter minst 38 års yrkesbana i ansträngande och slitsamt arbete 
  • förutsätter ett läkarutlåtande om nedsatt arbetsförmåga 
  • utgörs av pensionstagarens intjänade pension vid den tidpunkt då arbetslivspensionen börjar  – betalas tills pensionstagaren uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass. 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.