Tillbaka till Aktuellt
10.4.2019

Pensionsskyddscentralen medverkade år 2018 i många stora utredningsarbeten, såsom i arbetsgrupperna som utredde en sammanslagning av pensionssystemen och utveckling av FöPL-försäkringen, säger verkställande direktören Jukka Rantala i PSC:s årsberättelse 2018.

Under berättelseåret deltog Pensionsskyddscentralen fortfarande aktivt också i den offentliga debatten. Det internationella samarbetet intensifierades.  Arbetspensionssektorn var bland de första som tog inkomstregistret i bruk.

Pensionsskyddscentralen moderniserade och effektiverade sin kundtjänst. En gemensam kundtjänst för utländska pensionsansökningar, intyg för utsända arbetstagare, övervakning och rådgivning kom i gång, liksom e-tjänsten eETK. Material med basfakta om arbetspensionerna togs fram för unga vuxna.

Vid slutet av år 2018 var antalet anställda på Pensionsskyddscentralen 328 personer. Personantalet minskade litet. Pensionsskyddscentralens kostnader var 39 miljoner euro. De minskade med ca tre miljoner euro från året innan.

Läs mer om Pensionsskyddscentralens verksamhet år 2018 och bekanta dig med årsberättelsen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.