Tillbaka till Aktuellt
4.10.2021

Arbetspensionsdagen hålls i Helsingfors Mässcentrum 25.11 från kl. 12. Programmet strömmas, så det går också bra att följa det på nätet. Utlovas: teman som just nu väcker mest diskussion inom arbetspensionssektorn och lyskraftiga talare.

Språken är finska och engelska. Som avslutning kl. 17-19 blir det mingel med servering i Mässcentrums lokaliteter.

Programmet

Huvudtema för Arbetspensionsdagen är en genomlysning av arbetspensionssystemet i Finland utifrån en internationell utvärdering som blev färdig i september. Ämnet presenteras av ekonomiforskaren, professor Torben M. Andersen och kommenteras av statssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet.

På eftermiddagen blir det på sedvanligt sätt tre alternativa seminarier, som den här gången handlar om medborgarnas privatekonomiska läskunnighet, arbetspensionsskyddet i ett arbetsliv i förändring och hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Programmet avslutas med Pensionsstudion och emotionella färdigheter i arbetslivet.

Läs mer om programmet och talarna

Deltagaravgiften

Deltagaravgiften för Arbetspensionsdagen är 220 euro. Sättet att delta kan väljas fritt, det påverkar inte priset.