Tillbaka till Aktuellt
4.10.2021

Arbetspensionsdagen hålls i Helsingfors Mässcentrum 25.11 från kl. 12. Programmet strömmas, så det går också bra att följa det på nätet. Utlovas: teman som just nu väcker mest diskussion inom arbetspensionssektorn och lyskraftiga talare.

Språken är finska och engelska. Som avslutning kl. 17-19 blir det mingel med servering i Mässcentrums lokaliteter.

Programmet

Huvudtema för Arbetspensionsdagen är en genomlysning av arbetspensionssystemet i Finland utifrån en internationell utvärdering som blev färdig i september. Ämnet presenteras av ekonomiforskaren, professor Torben M. Andersen och kommenteras av statssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet.

På eftermiddagen blir det på sedvanligt sätt tre alternativa seminarier, som den här gången handlar om medborgarnas privatekonomiska läskunnighet, arbetspensionsskyddet i ett arbetsliv i förändring och hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Programmet avslutas med Pensionsstudion och emotionella färdigheter i arbetslivet.

Läs mer om programmet och talarna

Deltagaravgiften

Deltagaravgiften för Arbetspensionsdagen är 220 euro. Sättet att delta kan väljas fritt, det påverkar inte priset.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.