Tillbaka till Aktuellt
7.12.2020

Kan pensionerna hyvlas ner? Det är en möjlighet säger Ismo Risku, som studerat ämnet ur en försäkringsmatematikers perspektiv, i nyaste numret av Arbetspension.

Finansieringen av pensionerna är inte i balans i ett långtidsperspektiv. Oron är inte akut, men på 2050-talet ökar behovet av stabilisering.

I och med att det föds färre barn kommer det att finnas färre yrkesaktiva som betalar pensionsavgifter i framtiden. Mycket sannolikt måste pensionsavgifterna höjas eller de framtida pensionsutgifterna minskas. – Vi kommer inte ifrån att finansieringen inte är i balans, säger SGF-försäkringsmatematikern Ismo Risku, som är chef för Pensionsskyddscentralens planeringsavdelning.

Pensionsfrågorna berör oss alla

Vad vet folk om pensioner? Nationalekonom Sanna Tenhunen skriver en sakkunnigartikel om en undersökning av hur insatta människor i allmänhet är i pensionsfrågor. Undersökningen visar att det finns både brister i kunskaperna och rentav felaktiga uppfattningar.

– Unga människor vet mera om pensioner än de tror sig veta, konstaterar Tenhunen.

I det nyaste numret av Arbetspension finns också en intervju med Pensionsskyddscentralens nya direktör med ansvar för den juridiska linjen, Karoliina Kiuru.

Pensionsskyddscentralen flyttar till Fiskehamnen

Vd Mikko Kautto presenterar Pensionsskyddscentralens nya kontor på Fiskehamnens Campus. Det gamla tornhuset i Östra Böle i Helsingfors töms i december och det nya kontoret vaknar till liv i början av januari.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.