Tillbaka till Aktuellt
22.9.2021

FM, matematiker Allan Paldanius har utnämnts till direktör med ansvar för forskning, statistik och planering och till ledningsgruppsmedlem vid Pensionsskyddscentralen.

Paldanius kommer till Pensionsskyddscentralen från posten som finansdirektör vid Keva.

Paldanius har en lång erfarenhet inom arbetspensionssektorn, bl.a. av aktuariefunktionen, frågor kring finansieringen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet samt statistik och register.

Närmare

Verkställande direktör Mikko Kautto, tfn 029 411 218

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.