Tillbaka till Aktuellt
16.2.2023

Pensionsskyddscentralen har publicerat två broschyrer med centrala fakta om arbetspensionsskyddet för arbetstagare och företagare. Broschyrerna finns på nätet och går enkelt att skriva ut. Penningbeloppen anges enligt 2023 års nivå.

I broschyrerna ABC i arbetstagarens pension och ABC i företagarens pension framgår hur arbetspensionen tjänas in, vad som inverkar på intjäningen och hur pension ansöks om. Närmare information om arbetspensionsskyddet fås från den egna arbetspensionsanstalten, Pensionsskyddscentralens kundtjänst eller webbplatsen Arbetspension.fi.

Broschyren finns med samma innehåll på finska, svenska och engelska.

ABC i arbetstagarens pension

FöPL-försäkringen – ABC i företagarens pension

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.