Publikationer

Rss-link

Pensionsskyddscentralen publicerar undersökningar, rapporter, statistik och handböcker om pensionsskyddet och tidskriften Arbetspension.

Publikationerna finns på publikationssidan på Etk.fi i regel från och med år 2013. På Julkari hittar du alla PSC:s publikationer som utkommit i elektronisk form.

Tryckta publikationer kan beställas med en blankett som finns på publikationens presentationssida. En del publikationer har utkommit endast som e-publikationer. Pensionsskyddscentralens publikationer är avgiftsfria, om annat inte anges.

Nyaste publikationer