Indexutvecklingen 1995–2017

Från och med år 1996 har pensionerna till pensionstagare som fyllt 65 år justerats med index för personer i pensionsålder. I början av år 2005 ändrades namnet på indexet till arbetspensionsindex. I uppställningen nedan jämförs förändringen av arbetspensionsindexet med utvecklingen av vissa andra index under perioden 1995-2017.

 Nominell höjning, %  Reell höjning, %
 Förtjänstnivåindex  93,2  39,4
 Avtalslöneindex  58,7  14,5
 Arbetspensionsindex  48,0  6,8
 Full folkpension  48,0 6,8
 Konsumentprisindex  38,6  –

Under denna period har arbetspensionsindex stigit 48,0 procent nominellt och 6,8 procent reellt (se bilderna).

 

 

Det reella värdet av pensioner justerade med arbetspensionsindex har alltså stigit, men köpkraften i relation till löntagarnas har sjunkit. Om pensionen år 1995 var 60 procent av löntagarnas medelinkomst, uppgick den år 2017 till 46,6 procent (bild).

 

 

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: VILLE MERILÄ