Arbetspensionsförsäkrarna inom specialbranscher

Pensionsskyddet för lantbruksföretagare, stipendietagare och sjöfartspersonal ordnas i särskilda pensionsanstalter.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA tar hand om den sociala tryggheten för lantbruksföretagare och stipendietagare. LPA försäkrar jordbrukare, fiskare, renskötare och konstnärer och forskare som får arbetsstipendier.

I slutet av år 2017 var 62 190 personer försäkrade i LPA, stipendietagarna medräknade. Ca 117 400 personer fick pension från LPA. LPA:s verksamhet grundar sig på lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

På andra webbplatser:

Sjömanspensionskassan

Sjömanspensionskassan SPK är arbetspensionsanstalten för sjöfarare på finländska handelsfartyg i utrikesfart och isbrytare. År 2017 hörde ca 7 350 sjöfarare och 8 300 pensionstagare till kassans verksamhetsområde.

Sjömanspensionskassan beviljar och betalar arbetspensioner enligt lagen om sjömanspensioner.

På andra webbplatser: