Pensionsskyddscentralens
styrelse 2017–2019

Pensionsskyddscentralens styrelse består av ordförande, en vice ordförande och 13 medlemmar. Medlemmarna representerar arbetstagar-, arbetsgivar- och företagarorganisationer och arbetspensionsanstalter.

Jukka Ahtela

Ordförande
Styrelseordförande och ledande sakkunnig på  Ahtela Consulting Oy
Vicehäradshövding
Medlem i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC)
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2017

 

Essi Rentola

Vice ordförande
Direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2020

Minna Helle

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna
Arbetsmarknadsdirektör, Teknologiindustrin rf
Juris kandidat, medlem i Elos och Sysselsättningfondens styrelser
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2018

Markku Jalonen

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna
Arbetsmarknadsdirektör inom kommunsektorn, KT Kommunarbetsgivarna
Licentiat i samhällsvetenskaper, medlem i Sysselsättningsfondens styrelse
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2017

Keijo Karhumaa

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna
Rådgivare till ledningen, JHL
Vicehäradshövding, medlem i styrelsen för Kyrkans pensionsfond
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2008

Sini Kivihuhta

Styrelsemedlem
Vice verkställande direktör, Ömsesidiga Pensionförsäkringsbolaget Ilmarinen
Juris kandidat, medlem i Arek Oy:s styrelse
Medlem i PSC:s styrelse åren 2011-2015 och sedan 2018

Janne Makkula

Styrelsemedlem, representant för företagarna
Arbetsmarknadsdirektör, Företagarna i Finland
Vicehäradshövding, medlem i Elos styrelse
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015

Katarina Murto

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna
Direktör, STTK
Vicehäradshövding, medlem i Ilmarinens styrelse och val-, revisions- och riskhanteringsutskott
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015

Pasi Mustonen

Styrelsemedlem
Direktör, Aktuarie- och försäkringstjänster, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Filosofie magister, SGF
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2016

Sinikka Näätsaari

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna
Chef för pensionspolitik, FFC
Magister i samhällsvetenskaper, suppleant i Elos styrelse
Medlem i PSC:s styrelse åren 2001-2006, 2007 och sedan 2015

Katri Ojala

Styrelsemedlem, representant för arbetstagarna
Ledande sakkunnig, Akava
Juris magister
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2018

Ilkka Oksala

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna
Direktör, arbetsliv, Finlands Näringsliv (EK)
Juris kandidat
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015

Allan Paldanius

Styrelsemedlem
Finansdirektör, Keva
Filosofie magiser, medlem i styrelserna för EAPSPI, IAA:s pensions- och socialförsäkringssektion PBSS
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2015

Timo Sipilä

Styrelsemedlem, representant för lantbruksföretagarna
Direktör, MTK
Juris kandidat
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2010

Antti Tanskanen

Styrelsemedlem, representant för arbetsgivarna
Sakkunnig, Finlands Näringsliv (EK)
Filosofie doktor, SGF, medlem i styrelserna för Veritas och Olycksfallsförsäkringsscentralen TVK
Medlem i PSC:s styrelse sedan år 2011

Katja Veirto

Styrelsemedlem
Direktör för samhällsrelationer,
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Magister i samhällsvetenskaper,
Medlem i PSC:s styrelse åren 2014-2015, 2017 och sedan 2020.