Styrelse

Jukka Ahtela

Ordförande
Vicehäradshövding
Styrelseordförande och rådgivare
Ahtela Consulting

Raija Volk

Vice ordförande
Direktör
Social- och hälsovårdsministeriet

Minna Helle

Styrelseledamot, representant för arbetsgivarna
Arbetsmarknadsdirektör
Teknologiindustrin

Markku Jalonen

Styrelseledamot, representant för arbetsgivarna
Kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör
KT Kommunarbetsgivarna

Keijo Karhumaa

Styrelseledamot, representant för arbetstagarna
Jurist
JHL

Sini Kivihuhta

Styrelseledamot
Vice verkställande direktör
Ömsesidiga Pensionförsäkringsbolaget Ilmarinen

Janne Makkula

Styrelseledamot, representant för företagarna
Arbetsmarknadsdirektör
Företagarna i Finland

Katarina Murto

Styrelseledamot, representant för arbetstagarna
Enhetschef
STTK

Pasi Mustonen

Styrelseledamot
Direktör, aktuariefunktionen
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

Katri Ojala

Styrelseledamot, representant för arbetstagarna
Ledande sakkunnig, Akava

Ilkka Oksala

Styrelseledamot, representant för arbetsgivarna
Direktör
Finlands Näringsliv (EK), arbetsmarknaden

Timo Sipilä

Styrelseledamot, representant för lantbruksföretagarna
Direktör
MTK

Antti Tanskanen

Styrelseledamot, representant för arbetsgivarna
Sakkunnig
Finlands Näringsliv (EK)