Planering

Anton Aaltonen

Matematiker
Kostnadsfördelning för oavlönade tider, kalkylapplikationer
050 301 7277

Arja Kivinen

Statistikplanerare
Statistikdatabas
029 411 2127

Ville Merilä

Nationalekonom
Index, livslängdskoefficient, konjunkturutveckling
029 411 2128

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef
Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd
029 411 2219