Planering

Arja Kivinen

Statistikplanerare
Statistikdatabas
029 411 2127

Ville Merilä

Nationalekonom
Index, livslängdskoefficient, konjunkturutveckling
029 411 2128

Eeva Poutiainen

Utvecklingschef
Finansiering av arbetspensionerna, tilläggspensionsskydd
029 411 2219